Çarpıcı rapor. 2023’de hayat sigortacılarını neler bekliyor?

Hayat sigortası şirketleri, geleneksel iş modellerini yeniden değerlendirerek daha geniş eğilimlere ve sektördeki değişimlere yanıt verdi. Sektör, önümüzdeki yıllarda sermaye maliyetinden sonra getiri ve jeopolitik riskler gibi kalıcı zorluklarla, yüksek enflasyon ve dalgalı makroekonomik ortamlar gibi yeni zorluklar ve belirsizliklerle karşı karşıya kalacak. Bununla birlikte, hayat sigortacıları için yeni fırsatlar da var. Mc Kinsey&Company’nin ‘Küresel Sigorta Raporu 2023: Hayat Sigortasını Yeniden Tasarlamak’ başlıklı raporu hayat sigortaları ile ilgili tespitler ve analizler içeriyor.

Mc Kinsey&Company ‘Küresel Sigorta Raporu 2023: Hayat Sigortasını Yeniden Tasarlamak’ başlıklı raporunu yayınladı. Raporda, hayat sigortacılığının bugünkü durumu ve 2023’te sektörü neler beklediğine detaylı değiniliyor. Raporda, hayat sigortacılığına olan ilginin azaldığı belirtilerek, sektörün yol ayrımında olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca raporda, 2023’e yönelik hayat sigortacılarına önerilerde de bulunuluyor. Rapordan çarpıcı başlıklar şöyle.

Rapora göre, son on yılda, yaşam ve emeklilik sektörü artan bir istikrarsızlık yaşadı. Dört önemli faktör önümüzdeki on yılda hayat sigorta endüstrisini küresel olarak şekillendirmeye devam edecek.

SEKTÖRÜ ŞEKİLLENDİRECEK 4 UNSUR

1-Kişisel risk konusunda artan farkındalık ve sosyal olarak finanse edilen faydaların belirsiz olup olmadığı: Daha fazla vatandaş, gelecekteki sağlık ve emeklilik maliyetlerinden kişisel olarak sorumlu olduklarının farkına varıyor. Gelişmiş ekonomilerin hükümetleri daha fazla borçlu hale geldi. ABD ve Japonya’nın ulusal emeklilik sisteminin finansman açıkları, yaklaşık 41 trilyon dolarlık bir küresel emeklilik açığıyla sonuçlanıyor. Ancak bu gerçekleşme, sektördeki sigortacılar için fırsat yaratıyor.

2-Artan faiz oranları: Merkez bankaları enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken, nominal faiz oranları yakın gelecekte yüksek kalmaya devam edecek. Bu da hayat sigortalarını etkileyecek.

3-Teknolojinin büyüyen rolü: Dijital teknolojiyi geleneksel ürünlerle entegre etme isteği de dahil olmak üzere, hizmet düzeyi söz konusu olduğunda müşteri beklentileri artıyor. Bu nedenle birçok şirket, bulut bilgi işlem ve uygulamalı yapay zeka gibi yıkıcı teknolojileri benimsemelerini artırmak için iş modellerini değiştirdi ve daha çevik çalışma yöntemlerinin yanı sıra yeni yetenek çekme stratejileri kullandı.

4-Asya ekonomilerinin yükselişi ve jeopolitiğin geri dönüşü: Asya’da ve diğer gelişmekte olan ekonomilerde yeni bir orta sınıf oluşmaya başladı. Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya’da orta sınıf nüfusun 2030 yılına kadar 1,2 milyar kişiye ulaşacağı ve toplam küresel nüfusun yaklaşık yüzde 14’ünü oluşturacağı tahmin ediliyor. Ancak, yenilenen jeopolitik riskler ve endişeler göz önüne alındığında, bu fırsatların potansiyelini kullanmak kolay olmayacak.

HAYAT SİGORTACILIĞI YOL AYRIMINDA

 • Hayat sigortalarına ilgi azalıyor. Nominal GSYİH büyümesi, prim büyümesini çok geride bıraktı. Hayat sigortacıları, büyüme ve getiri sağlayan çeşitli zorluklarla karşılaştı.
 • Son yirmi yılda ekonomiler, sigorta primlerinden daha hızlı büyüdü ve bu da sigorta şirketlerinin faaliyet gösterdikleri ekonomilerle aynı oranda büyümediğini gösteriyor.
 • Sektör, sermaye maliyetini aşan getiriler elde etmek için mücadele etti.
 • Hayat sigortacılarının sermaye piyasalarındaki önemi azaldı. Sermaye maliyetinden sonra geri dönüşün olmaması, yavaş büyüme, kazançlardaki yüksek oynaklık, risklerin ve kazanç ve değer kaynaklarının şeffaf olmaması ve bireysel sigortacı performans hareketliliğinin olmaması, küresel hayat sigortası endüstrisinin özellikle yatırımcılar nezdinde yavaş yavaş ilgisini kaybetmesine neden olmuştur.

ŞİRKETLERİN ÖNCELİKLERİ NELER OLACAK?

 • Raporda, sigorta şirketlerinin yakın gelecekte önceliklerini nasıl değiştireceğine de değiniliyor. Soru açık; sigortacılar yaklaşan türbülansta büyüme sağlamak için hangi stratejik güçlere güvenebilir?
 • Ürünler söz konusu olduğunda, aynı müşteri segmentlerinin ihtiyaçlarını karşılayan ürünler birleşiyor ve bu da sigortacıları yeni alanlara itiyor. Hatta bazı sigortacılar, müşterilerinden talep gelmesi durumunda sağlık ve koruma ekosistemlerine girecek kadar ileri gidecekler. Sigortacılar ayrıca ürün raflarını genişletiyor ve geliştiriyor.
 • İleriye bakıldığında, sigortacılar değer zincirlerini giderek daha fazla ‘ayrıştıracak’ ve ortaklıklar ararken veya değer zincirinin diğer kısımlarını avantajlı olanlara bırakırken farklı değer yaratma kaynaklarına odaklanacaklar.
 • Bu değişiklik sırasında dört sigorta işlevi merkezde yer alacak; ürün tasarımı ve sigortalama, bilanço yönetimi, dağıtım ve teknoloji ve yönetim.
 • Sigortacılar, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, büyümeyi yakalamak ürün tekliflerinde daha fazla yenilik yapmak isteyebilir.
 • Maliyetleri düşürmek için operasyonel verimliliklerine odaklanmaları ve üretkenliği ve sermaye tahsisini iyileştirmek için yönetişim kalitelerine odaklanmaları gerekebilir.
 • İleriye dönük olarak, borsada işlem gören sigorta şirketlerinin, belirli coğrafyalar, iş kolları veya değer zincirinin bölümleri gibi benzersiz rekabet avantajlarına sahip oldukları ve sermaye yaratabilecekleri yerleri ele almaları gerekiyor.
 • Hayat ürünlerine olan talep değiştikçe ve her tüketici için daha spesifik hale geldikçe, devlete ait sigorta şirketleri gelişen müşteri ihtiyaçlarına daha uygun yenilikçi ürünler geliştirmelidir. Ayrıca, özel sektörde görülen dijital dönüşümün hızına da ayak uydurmaları gerekiyor.