Çarpıcı rapor. Yaşam uzuyor… Peki nasıl bir emeklilik?

Dünya Ekonomik Forumu hazırladığı yeni raporda, yaşam beklentisi arttıkça emeklilik eğilimlerini önemine değiniyor. Daha uzun yaşam süreleri nedeniyle hükümetler ve işverenler yaşlanan nüfusları tatmin edici emekliliğe yönelik yaklaşımları yeniden şekillendirmeli. Birleşmiş Milletler küresel ortalama yaşam süresinin 2100 yılına kadar 81 yıla ulaşacağını tahmin ediyor. Dünyanın hemen her ülkesinde insanlar daha uzun yaşarken küresel demografiyi değiştiriyor.

Dünyanın hemen her ülkesinde insanlar daha uzun yaşarken küresel demografiyi değiştiriyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun yeni raporu, ‘Daha Uzun, Daha İyi Yaşamak: Uzun Ömür Okuryazarlığını Anlamak’; uzayan yaşam sürelerinin bireylerin çalışma yaşamlarına ve emekliliğe bakış açılarını nasıl yeniden şekillendirdiğini araştırıyor. Rapor, hükümete ve işverenlere, insanları çalışma ve emekliliğin çeşitli aşamalarında yeterince desteklediklerinden emin olmak için tavsiyeler sunuyor. Ayrıca raporda, 400 profesyonelin katıldığı bir anket ile kadınların ve erkeklerin emekliliğe yönelik bakışları da yer alıyor.

Rapora göre, küresel olarak artan yaşam süresi, insanların büyükanne ve büyükbabalarından 20 yıl daha uzun yaşayacaklarını düşünerek, emeklilikte finansal olarak nasıl dirençli kalabileceklerini ele almak için yeni inovasyonlar ve çözümler gerekecek. Hükümet ve işverenlerin destekleyici eylemleriyle, bireyler daha uzun yaşamlar için yeni yaklaşımları deneme ve geçen yüzyılda yapılanlardan farklı şekillerde nasıl okumak, yaşamak, çalışmak, tasarruf etmek ve emekli olmak istediklerini yeniden değerlendirme şansına sahip olacaklar. Rapordan çarpıcı başlıklar şöyle:

ÖMÜR 2100’E KADAR 81 YIL UZAYACAK

1950 ile 2019 yılları arasında ortalama yaşam süresi 48 yıldan 73 yıla yükselirken, Birleşmiş Milletler projeleri daha da artıyor ve küresel ortalama yaşam süresinin 2100 yılına kadar 81 yıl civarına ulaşacağını tahmin ediyor. Bu yüksek rakamlar, nüfusun yüzde 28’inden fazlasının 65 yaş ve üzerinde olduğu Japonya gibi ülkelerde ve nüfusun yüzde 23’ünün 65 yaşın üzerinde olduğu İtalya, Almanya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde zaten belirgin.

İnsanlar daha uzun yaşarken, iş dünyasının, hükümetin ve bireylerin yaşlanmaya ve emekliliğe bakış açılarını yeniden tasarlamaları ve ortaya çıkan bu demografik dönüşümü ele almak için yeni yaklaşımlar keşfetmeleri gerekiyor. Uzun ömürlülüğe yönelik çok paydaşlı bir yaklaşımın benimsenmemesi, kaçınılmaz olarak insanların önemli bir bölümünün yoksulluğa düşmesiyle sonuçlanacaktır.

BABAMIN BANKASI GÜNLERİ TERSİNE DÖNÜYOR

 • Kadınlar ve erkeklerin emekliliği bakışı farklı. Örneğin, kadınlar, emeklilik için yeterince para biriktirip biriktirmediklerinden emin değiller.
 • Genç ve yaşlı nüfuslar emeklilik geleceklerini farklı görüyor. Hem kadınlar hem de 40 yaşın altındakiler yeniden beceri kazanmaya daha istekli, ancak maliyetler konusunda endişeliler.
 • Ankete katılanların üçte ikisi için sağlık en önemli endişe kaynağı.
 • “Annem ve Babamın Bankası” günleri tersine dönüyor. Birçok genç insanın daha yaşlı aile üyelerini finansal olarak desteklemek zorunda kalması muhtemel.
 • Ankete katılanların yüzde 40’ı emeklilikte daha düşük gelir hedefliyor.
 • İnsanlar genellikle hedeflenen emeklilik geliri seviyelerine nasıl ulaşacaklarının farkında değiller.
 • Emekliliği dört gözle bekleyen daha fazla erkek varken, daha fazla kadının mali durumlarını anlaması gerekiyor.
 • Daha genç insanların mali tavsiye için sosyal medyayı kullanma olasılıkları sekiz kat daha fazla.
 • 40 yaşının altındakilerin yüzde 44’ü 60 yaşına kadar emekli olmak istiyor.

HÜKÜMETLER VE İŞVERENLER İÇİN ÖNERİLER

İnsanlar daha uzun yaşarken, iş dünyasının ve hükümetin ileriki yaşam planlamasına yönelik yaklaşımlarını yeniden yapılandırması gerekiyor. Uzun ömürlülüğe yönelik çok paydaşlı bir yaklaşımın benimsenmemesi, kaçınılmaz olarak insanların önemli bir bölümünün yoksulluğa düşmesiyle sonuçlanacaktır.

Öneriler, yaşam kalitesi, amaç ve mali dayanıklılık dahil olmak üzere çalışma ve emekliliğin üç temel alanını kapsamakta.

HÜKÜMETLERE TAVSİYELER

 • İşverenlerin bakım ihtiyaçları için daha sağlam izin politikaları sunmaları için teşvikler sağlanmalı.
 • Tasarrufları artırmak ve en üst düzeye çıkarmak için stratejiler geliştirilmeli.
 • Hükümet tarafından sağlanan asgari emeklilik seviyeleri gibi güvenlik ağları oluşturulmalı.
 • İstenirse daha uzun ömürlü çalışma için tüm işleri esnek hale getiren ve tüm yaşam evresi ihtiyaçlarını karşılayan mevzuatı yürürlüğe konmalı.

İŞVERENLERE ÖNERİLER

 • Şirketin emeklilik planı tasarımının emekliliğe hazır olma durumu ve işgücü akışı üzerindeki etkisinin ne olduğunu anlayın, insanların gerçekten emekli olmayı göze alıp alamayacağını kontrol edin.
 • Yarı zamanlı çalışanların tanımlanmış katkı planlarına katkıda bulunmalarına izin verin.
 • Kariyerinin başındaki çalışanlara benzer şekilde işgücüne yeniden giriş için eğitim programları sağlayın.
 • Farklı çalışma düzenlemelerinin ve emeklilik yaşlarının ücret ve emeklilik üzerindeki etkisini göstermek için kişiselleştirilmiş modeller düşünün.
 • Emeklilik için tasarruf ve planlama konusunda en fazla desteğe ihtiyaç duyması muhtemel olan düşük gelirli kişilere yönelik tedbirler alın.