Coface: Büyüme yüzde 4.3, ticaret hacmi yüzde 6.7 olacak

Coface, 2020’nin son çeyrek risk barometresi raporunun sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, Coface, dünyada büyümenin 2021 yılında ortalama yüzde 4,3’ü, dünya ticaret hacmindeki artışın ise yüzde 6,7’yi bulabileceğini tahmin ediyor.

Yılın son üç aylık risk barometresini ve yıllık “Ülke ve Sektör Riski El Kitabını” yayınlayan ticari alacak sigorta şirketi Coface, ülkeler, faaliyet sektörleri ve gelir seviyeleri arasında dağınık bir toparlanmaya dikkat çekiyor. Çin ve diğer Asya ekonomilerinin performansı küresel büyümeyi desteklemesine rağmen, önde gelen olgunlaşmış ekonomilerin bu yıl kriz öncesi GSYH seviyelerine dönmeleri beklenmiyor.

Ticaret Hacmindeki Artış Beklentisi Yüzde 6,7

Coface Barometre 2020 4’üncü Çeyrek raporuna göre, eşitsizliklerdeki artış ve birçok ülkede halkın hükümetlerin pandemiyi yönetme tarzından memnuniyetsizliğinden doğan protestolar, şiddet olaylarının bu yıl daha sık yaşanması için uygun bir zemin hazırlıyor. Kovid-19 pandemisinin ve İkinci Dünya Savaşından bu yana yaşanan en büyük küresel resesyonun başlangıcından itibaren bir yıl geçtikten sonra, bugün Coface dünyada büyümenin 2021 yılında ortalama yüzde 4,3’ü, dünya ticaret hacmindeki artışın ise yüzde 6,7’yi (2020 yılında yüzde -5,2 daralmıştı) bulabileceğini tahmin ediyor.

Rapora göre, bu projeksiyonlar, önde gelen olgunlaşmış ekonomilerin yaza kadar nüfuslarının en az yüzde 60’ını aşılayabileceği varsayımına dayanıyor. Raporda; “Gerçekten de, aşılama sonucunda sağlanacak sürü bağışıklığı dur-kalk döngülerinin, yani ekonomik faaliyet için zararlı olan birbiri ardına uygulanan kısıtlama dönemlerinin sona ermesi anlamına gelebilir” deniyor.

İflaslarda Artış Bekleniyor

Coface’ın raporunda şu tespitlerde bulunuluyor: “Dünyanın tüm bölgelerinde 2020 yılında işletme iflaslarında görülen düşüşler (dünya genelinde yüzde -12, avro bölgesinde yüzde -22, Aya-Pasifik bölgesinde yüzde -19 ve Kuzey Amerika’da yüzde -3), hükümetlerin uyguladığı destek planlarına atfedilebilir ve bu desteklerin bu yıl da uygulanmaya devam etmesi birçok işletmenin bu yıl da ayakta kalmasına olanak tanıyacaktır. Bununla birlikte, hükümetlerin uyguladıkları çeşitli destek planlarının etkisine rağmen, Coface 2020 yılında gözlenen şokun 2022 yılında özellikle İspanya (2019 yılına göre yüzde 16), Fransa’da (yüzde 13), İtalya’da (yüzde 9) ve Almanya’da (yüzde 6) iflaslarda bir artışa yol açacağını tahmin etmektedir.”

Ülkeler İçinde Artan Gelir Eşitsizlikler

Coface son üç aylık Barometresinde, dağınık bir ekonomik toparlanma öngörülürken, şu tespitler yapılıyor:

  • Ülkeler arasında güçlü eşitsizlikler. Çin ve diğer Asya ekonomilerinin (örneğin ülke değerlendirme notu yükseltilen Tayvan) performansı küresel büyümeyi desteklemesine rağmen, önde gelen olgunlaşmış ekonomilerin bu yıl kriz öncesi GSYH seviyelerine dönmeleri beklenmemektedir. Öte yandan, bunlar arasında, hizmet faaliyetlerine yüksek düzeyde bağımlı olanların (İspanya veya Birleşik Krallık gibi) veya aşılama sürecinde geride kalanların toparlanması daha uzun sürecektir.
  • Sektörel eşitsizlikler. Bu üç aylık dönemde sektör değerlendirme notlarında kaydedilen 23 iyileşmenin yaklaşık yarısı, 2020 yılının ikinci yarısında şaşırtıcı bir büyüme performansı kaydeden otomotiv sektörüne atfedilebilir ve bu sektörü inşaat ve kimya sektörleri takip etmektedir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, pandemi sebebiyle birçok hizmet faaliyeti uzun vadede zayıf kalacaktır. Ulaştırma sektörü en fazla etkilenen sektör olurken 9 sektörün daha risk değerlendirme notu düşürülmüştür.
  • Ülkeler içinde artan gelir eşitsizlikleri. En düşük vasıflı işçiler, gençler ve kadınlar nüfusun geri kalan kesimine göre daha fazla iş kaybı yaşarken, bunlar arasında kadınlar en fazla etkilenen hizmet sektörlerinde çalıştıkları için daha fazla etkilenmiştir. Öte yandan, 21’inci yüzyılda yaşanan geçmiş salgınlardaki örnekler gelir eşitsizliğindeki bu artışın uzun süreli olacağını ve mevcut pandemi sonrasında olduğu gibi sosyal huzursuzlukların daha sık yaşanacağını göstermektedir.