Dijital sağlık sigortacılar için yeni riskler mi yaratıyor?

Salgın, dijital sağlığı bir başka adıyla da ‘tele tıp’ı öne çıkardı. Dijital sağlık devrimi, sağlık hizmetlerine erişimi derinlemesine ve kalıcı olarak yeniden şekillendirecek. Bu da beraberinde yeni riskler ortaya çıkaracak. Sigorta pazarının, ortaya çıkan dijital risklerine hazırlıklı olması gerekiyor. Sınırlı düzenlemelerin olduğu, yasal altyapının az olduğu veya hiç olmadığı böylesine hızlı gelişen bir alanda, risk yöneticileri ve sigorta uzmanları ne tür bir sigorta kapsamına ihtiyaç duyduklarını nasıl belirleyecekler?

Editör: Serdar YİĞİTOL

Dünyanın dört bir yanındaki sağlık hizmeti sağlayıcıları, krizle mücadeleye yardımcı olmak için teknolojiden yararlanmaya çalışırken, kovid-19 salgını dijital sağlığı küresel sahneye taşıdı. Willis Towers Watson, Dijital Sağlığın Geleceği adı altında bir rapor hazırladı. Rapora göre, dijital sağlıktaki evrim, sağlık hizmetlerine erişme şeklini derinlemesine ve kalıcı olarak yeniden şekillendirecek. Bu da yeni ve beklenmedik riskler yaratacak.

Willis Towers Watson’ın raporuna göre, dijital sağlık; yeniliği, aynı zamanda derin kültürel değişimleri ve sağlık hizmetleri dahilinde yepyeni bir çalışma biçimini kapsıyor ve ayırt edilebilir bir teknolojik dönüştürücü güç halini alıyor.

Dijital Sağlık Sektörünün Karşılaştığı Zorluklar

Willis Towers Watson, Dijital Sağlığın Geleceği raporunda, sigorta ve sorumluluk analizinde dikkate alınması gereken dijital sağlık endüstrisinin karşılaştığı önemli zorluklar olduğu belirtilerek, bu zorluklar maddeler halinde şöyle sıralanıyor.

  • Yeniliğe, benimsemeye ve kullanıma ayak uyduramayan düzenleyici ve yasal çerçeveler.
  • Güvenlik ve mahremiyetle ilgili tüketici endişeleri.
  • Yeni teknolojilerin benimsenmesi ve kullanılmasında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan etik sorunlar.
  • Birlikte çalışabilirlik sorunları ve parçalı sistemler.
  • Özellikle hızlı dijital uygulamalardan kaynaklanabilecek eşitlik sorunlar. Örneğin dijital okuryazarlık sorunları, dijital erişim sorunları gibi.
  • Hem hastalar hem de sağlayıcılar için kullanılabilirlik sorunları.

Sigortacıları Bekleyen Riskler

Raporda, dijital sağlık sektöründeki sigorta poliçelerini incelerken dikkate alınması gereken bazı önemli riskler de özetleniyor. Bunlar, bedensel yaralanma ve ekonomik kayıp için teminat gerektiren riskleri, düzenlenmiş ve düzenlenmemiş ürünleri, genellikle tıp uzmanlarıyla işbirliği içinde veya onların yönlendirmesiyle sağlanan ürünleri ve hizmetleri içeriyor.

Ayrıca raporda, sigorta piyasasının, geleneksel sağlık hizmetleri politikalarına karşı alternatif bir bütünsel sigorta yaklaşımı sergilemesi gerektiğine de dikkat çekiliyor. Uzmanlar, dünyadaki sağlık hizmeti sağlayıcılarının krizle mücadeleye yardımcı olmak için teknolojiden yararlanmaya çalışırken, salgının dijital sağlığı küresel sahneye taşıdığına değinerek, “Bu dijital sağlık devrimi, sağlık hizmetlerine erişim ve sağlanma şeklini derinlemesine ve kalıcı olarak yeniden şekillendirecek, bu nedenle sigorta pazarının, ortaya çıkan dijital sağlık tehlikelerini daha sorunsuz bir şekilde ele alan entegre çözümleri nasıl sağlayacağını düşünmesi zorunludur” diyor.

Dijital Sağlık Sigortasında Bunlara Dikkat

  • Ortaya çıkan ve hızla büyüyen herhangi bir alanda, değişen sorumluluk ve sigorta koşullarına dikkat etmek önemlidir.
  • Dijital sağlık gelişmeleri, öngörülemeyen tehlikeler ve yeni sorumluluk alanları yaratıyor.
  • Hastalara, hizmet sağlayıcılara, ödeme yapanlara ve çeşitli diğer paydaşlara hem klinik ortamlar içinde hem de dışında teknolojik ürün ve hizmetlerin sağlanması yoluyla dijital sağlık riskleri ortaya çıkabilir.
  • Yeni ortamlarda ve yeni şekillerde giderek daha fazla kullanılan çok çeşitli dijital sağlık ürünleri ve hizmetleri bulunuyor.