Firar eden de var, sahtecilik yapan da

Sigorta şirketleri, 2020 yılında 2 bin 367 hasar dosyasında sahte hasar olduğunu tespit etti. En çok sahte hasarın yaşandığı sigorta ise oto sigortaları oldu. Alkollü ya da ehliyetsiz araç kullanan sürücünün kendi yerine başka sürücüyü geçirmesi ve kaza sonrası sürücünün kaza yerini terk etmesi en çok başvurulan yöntemler.

Editör: Serdar YİĞİTOL

Sigorta şirketleri, 2020 yılında 2 bin 367 suistimal dosyası ile karşı karşıya kaldı. En çok suiistimalin yaşandığı sigorta branşı, oto sigortaları oldu. Sigorta şirketleri geçen sene oto sigortalarında 2 bin 234 adet suiistimal dosyası rapor etti. Yangın sigortalarında ise 31 adet suistimal dosyası açıldı. Üçüncü sırayı ise 18 adet raporla hayat sigortaları, dördüncü sırayı da 12 adet raporda ferdi kaza sigortaları aldı.

Sigorta Bilgi Merkezi’nin (SBM) açıkladığı 2020 verilerine göre, sigortada en fazla suiistimal konusu oto sigortalarında, ‘sürücü değişikliği/sürücü firar’ adı altında oldu. Daha açık bir anlatımla; geçen sene sigorta şirketlerinin rapor ettiği 411 dosyada alkollü ya da ehliyetsiz araç kullanan sürücü kendi yerine başka sürücüyü geçirmiş veya da kaza sonrası sürücü kaza yerini terk etmiş.

Sahte Hasar Yöntemleri Neler?

Suistimal yöntemlerinden ikinci sırayı ise planlanmış ya da organize hasar aldı. Geçen sene sigorta şirketleri 265 hasar dosyasında organize hasar olduğunu tespit etmiş ki, bu suiistimal olaylarının yüzde 15,5’ini oluşturdu. Geçen sene 222 hasar dosyasında ise hasar sonrası sigorta yaptırma olayı yaşanmış. Yine 2020’de, 220 hasar dosyasında ise sigorta şirketleri abartılmış hasar faturası ile karşı karşıya kalmış ki, abartılmış hasar faturası, toplam suistimaller içinde yüzde 12,9 pay aldı.

Sigortalı Sahte Hasarı Kabul Etti

Peki, suistimal olayları nasıl sonuçlandı? Suistimal dosyalarının yüzde 39,8’i yalan beyan sebebiyle sigorta şirketleri tarafından reddedilmiş. Dosyaların yüzde 31,6’sında ise sigortalı sahte hasarı kabul ederek, hasar talebinden feragat etmiş. Geçen sene toplam suiistimal dosyalarının yüzde 12,2’sinde sigorta şirketi ek araştırma yapmış ve hasarın, sahte hasar olduğunu tespit etmiş. Toplam dosyaların yüzde 10,2’si ise mahkeme sonucu suiistimal olduğu tespit edilmiş.

Sahte Poliçe Düzenlediler

SBM’nin açıkladığı 2020 Şubat ile 2021 Şubat dönemi arasındaki verilere bakıldığında ise suistimal yöntemleri arasında ilk sırayı yüzde 27 ile sürücü değişikliği/sürücü firar alırken; ikinci sırayı ise yüzde 21,35 ile sahte poliçe yoluyla sigorta şirketinden hasar alma girişimi aldı. Bu dönemde hasar sonrası sigorta yaptırma girişimi de yüzde 16,65 ile üçüncü sırayı aldı. 2020 Şubat-2021 Şubat döneminde suistimal dosyalarının yüzde 38’e yakınında da sigortalı haksız yere hasar talebinde bulunduğunu kabul ederek, hasar talebinden feragat etmiş. Suistimal dosyalarının yüzde 25’ini de sigorta şirketleri reddetmiş.