Güneş Sigorta Haziran’da prim üretimini yüzde 115 artırdı

Güneş Sigorta, prim üretimini yüzde 115 artırdı. Güneş Sigorta, KAP’a yaptığı açıklamada, bu yılın haziran ayına ait prim üretimini açıkladı. Açıklama ile birlikte, Türkiye Sigorta Birliği’nde yayınlanacak bilgiler ile paralel olarak 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş toplam brüt prim üretimi bilgisi tablosu da yayımlandı.

Buna göre Güneş Sigorta, 1 Haziran ila 30 Haziran tarihleri arasında toplam 1.9 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdi. Geçen senenin aynı döneminde ise Güneş Sigorta, 897.1 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirmişti. Böylece, haziran ayında, bir önceki dönemin aynı ayına göre prim üretimi yüzde 115 arttı.

Güneş Sigorta, en yüksek artışı 795.5 milyon lira üretim ve yüzde 606 artış ile genel zararlar branşında gösterdi. İkinci sırayı, 1.2 milyon lira üretim ve yüzde 266 üretim artışı ile kefalet sigortaları aldı.

Güneş Sigorta, 2020’nin Haziran ayında; yangın ve doğal afetler sigortalarında 287.5 milyon lira prim üreterek, yüzde 62 üretim artışı gerçekleştirdi.

Kara araçları sorumluluk sigortalarında üretim 285.4 milyon lira, artış ise yüzde 57 oldu.

Sağlık sigortalarında üretim 186.7 milyon lira, artış yüzde 45 oldu.

Kara araçları sigortalarında üretim 181.9 milyon lira, artış yüzde 30 oldu.

Kaza sigortalarında üretim 97.4 milyon lira, artış yüzde 141 oldu.