İşte memurların toplu sözleşme kazanımları

2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nin detayları netleşti. Memur ve memur emeklilerinin iki yıl içinde alacağı zam tutarı, enflasyon fark oranı, sözleşmeli personele ödenecek tavan ücretler, emekli ikramiyesi tutarları da dahil olmak üzere mali hakları belli oldu.

Dört milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nin detayları netleşti ve hem Toplu Sözleşme hem de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararı Resmi Gezete’de yayımlandı. Böylece memur ve memur emeklilerinin iki yıl içinde alacağı zam tutarı, enflasyon fark oranı, sözleşmeli personele ödenecek tavan ücretler, emekli ikramiyesi tutarları da dahil olmak üzere mali haklar belli oldu. Önemli olanlarına madde madde değineyim.

  • 2024’ün ilk 6 ayı için yüzde 15 zam uygulanacak. Sözleşmeli çalıştırılan personelin tavan ücreti 32 bin 87 liraya yükseltilecek. Geçmiş 6 aya ilişkin TÜİK’in açıkladığı enflasyonun yüzde 6’yı geçmesi halinde geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek.

ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

  • 2024’ün ikinci 6 ayı için yüzde 10 zam uygulanacak. Geçmiş 6 aya ilişkin TÜİK’in açıkladığı enflasyonun yüzde 15’i geçmesi halinde geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Sözleşmeli çalıştırılan personelin tavan ücreti 35 bin 296 liraya yükseltilecek. Böylece 2024 yılının tamamında enflasyon farkı hariç memur ve emeklilerine yüzde 25 zam uygulanacak.
  • 2025’in ilk 6 ayında maaşlara yüzde 6 zam uygulanacak. Geçmiş 6 aya ilişkin enflasyonun yüzde 10’u geçmesi halinde geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Sözleşmeli çalıştırılan personelin tavan ücreti 37 bin 414 liraya yükseltilecek.
  • 2025’in ikinci 6 aylık döneminde ise maaşlara yüzde 5 zam uygulanacak. Geçmiş 6 aya ilişkin enflasyonun yüzde 6’yı geçmesi halinde geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Sözleşmeli çalıştırılan personelin tavan ücreti 39 bin 285 liraya yükseltilecek. Böylece 2025 yılının tamamında enflasyon farkı hariç memur ve emeklilerine toplu sözleşmeden kaynaklı toplam yüzde 11 zam verilecek.

AİLE ÖDENEKLERİ ARTTI

  • Eşi çalışmayan memura aylık 1.673 lira aile yardımı ödenecek.
  • Engelli çocuğu olan memurlara 552 lira ila 276 lira engelli çocuk yardım ödemesi yapılacak.
  • 631 sayılı kanun hakkında kararnameye göre memurların ücret toplam üst sınırı 2024 yılının ilk 6 ayı için 58 bin 392 liraya, ikinci 6 ayı için 64 bin 231 liraya; 2025’in ilk 6 ayı için 68 bin 85 liraya ve ikinci 6 ayı için 71 bin 489 liraya yükseltildi.
  • KİT’lerde çalışan personel, kamu konutu bedelinin yüzde 15’ini ödemeyecek.
  • Toplu sözleşme ikramiyesi aylık olarak ödenecek. İkramiye 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenecek. Bu tutar aylık 520 liraya çıkarıldı.
  • KİT’lerde görev yapan teknik şef, başmühendis, mimar gibi bazı personelin ek ödemeleri günlük 97 lira ile 251 lira arasında artırıldı.

Noyan Doğan/Hürriyet Gazetesi