Kamu sigorta şirketleri birleşti Türk Sigorta Anonim Şirketi kuruluyor

Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta, Güneş Sigorta bünyesinde birleşiyor. Yeni kurulacak şirketin adı ise Türk Sigorta A.Ş. oluyor. Böylece, kamu sigorta, emeklilik ve hayat şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu çatısı altında birleşmesinin ilk ayağı tamamlanmış oluyor. Elementer sigorta şirketleri birleşip, Türk Sigorta A.Ş. olacak.

Kamu sigorta şirketlerinin birleşeceği çatı şirketin ismi belli oldu. Şirketler, Türk Sigorta AŞ adı altında birleşecek.

Güneş Sigorta’dan, KAP’a yapılan açıklamaya göre; Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta’nın tüm aktif ve pasifiyle Güneş Sigorta bünyesinde birleşmesini SPK onayladı. Açıklamada, “15.07.2020 tarih ve 2772 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Şirketimizin ‘Türkiye Sigorta Anonim Şirketi’ unvanını kullanabilmesi için izin verilmiştir. Söz konusu unvan değişikliği için yapılması planlanan esas sözleşme tadili, birleşmenin onaylanacağı genel kurulun onayına sunulacaktır” denildi.

KAP’a yapılan açıklamaya göre de Güneş Sigortanın mevcut sermayesi 540 milyon lira ve birleşme nedeniyle artırılacak sermaye ise 621.523.363 lira olacak. Böylece 1 milyar 161 milyon liralık sermaye ulaşılacak.

Kamu Sigorta Şirketlerinin Birleşmesi

2019’un sonlarında kamu sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında birleşmesine karar verildi. Belirlenen yol haritasına göre de TVF, önce kamuya ait sigorta ve emeklilik şirketlerini satın alacak; sonra TVF’nin altında sigorta ve hayat-emeklilik olmak üzere iki ayrı şirket kurulacaktı. Ardından da birleşme olacaktı.

Bu yılın nisan ayında da kamuya ait sigorta, hayat ve emeklilik şirketleri, Türkiye Varlık Fonu Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından 6.54 milyar liraya satın alındı. Böylece Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta ile Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik TVF çatısı altına girdi. Satın alma ile birlikte TVF’den bir açıklama yapılarak, “Kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesinin ilk aşamasını tamamlamış ve kamu sermayeli sigorta şirketlerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait hisselerini toplam 6.54 milyar TL’lik yatırımla devralmış bulunuyoruz” denildi.

Şimdi de kamu sigorta şirketlerinin birleştirilmesinde yeni bir adım daha atıldı. Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta’nın, Güneş Sigorta bünyesinde birleşmesini SPK onayladı. Böylece, Ziraat Sigorta ile Halk Sigorta, Güneş Sigorta ile birleşti; yeni kurulan şirket de Türk Sigorta Anonim Şirketi adını alacak. Elementer sigortalarda birleşme tamamlanmış oldu.

Birleşme İçin Hazırlanan Rapordan Çarpıcı Başlıklar

Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta’nın tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle Güneş Sigorta bünyesinde birleşilmesine ilişkin Birleşme Raporu incelendiğinde birleşmenin nasıl ve neden gerçekleştiği detaylı yer alıyor.

Raporun, “Birleşmenin Amaçları, Hukuki ve Ekonomik Gerekçeleri” bölümünde şu açıklamalar yapılıyor:

Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta; sigorta sektöründe Türkiye Varlık Fonu’nun bağlı iştiraki olan TVF Finansal Yatırımlar’ın yönetim kontrolünde bulunan farklı tüzel kişilikler ile faaliyetini yürüten şirketlerdir. TVF Finansal Yatırımlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 çerçevesinde açıklamış olduğu hedeflerden biri olan kamuya ait olan sigorta şirketlerinin birleştirilmesi için, yönetim kontrolüne sahip olduğu kamu sigorta şirketlerinin birleştirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, son dönemde ortaya çıkan piyasa ve pazar koşullarını da dikkate alarak daha etkin bir yönetim ve tasarruf sağlanacağı görüşünden de hareketle Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta’nın devir yoluyla Güneş Sigorta altında birleştirilmesi planlanmaktadır.”

Birleşmenin Getireceği Faydalar Sıralandı

Raporda; birleşme ile birlikte sağlanacak faydalar da detaylı sıralanmış:

  • Birleşme ile şirketlerin kapasitelerinde ve buna bağlı olarak karlılıklarının tek çatı altında toplanması ile pazar içinde rekabetçi fiyatlandırma yapılması sağlanması.
  • Birleşmenin doğuracağı büyük ve güçlü bilanço yapısının hem yerel hem de uluslararası piyasalardan ucuz maliyetle reasürans temin edilmesi imkanı yaratacak olması.
  • Ortak operasyonların tek çatı altında toplanması nedeni ile operasyonel maliyetlerde düşüş, operasyonel verimlilik ve karar alma hızında önemli artış sağlanması.
  • Tek bir tüzel kişi bünyesinde faaliyette bulunulması ile yasal bildirim, beyan ve operasyonlarda kolaylık sağlanması ve bu alandaki muhtemel risklerin azaltılması.
  • Şirketlerin birleşmesi ile organizasyon yapısının ve yönetimin sadeleştirilmesi ile sabit giderlerde ek iyileşmenin sağlanması.
  • Sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması ile sigorta ürünlerinin üretiminde ve dağıtımında avantaj sağlanması.
  • Birleşmenin, kısa ve orta vadede, hızlı ve karlı bir büyüme stratejisi çerçevesinde birleşmiş şirket pay sahiplerine daha fazla değer yaratılması.