Konutun değerini düşük gösteren yandı

Tapu harcını ve gelir vergisini az ödemek için pek çok kişi satın aldığı taşınmazın satış değerini gerçek fiyatının çok altında beyan etmekte. Peki bu durumun sakıncaları nelerdir? Taşınmazı gerçek satış bedelinin daha altında bir bedelde satın almış göstermenin satıcı açısından hukuki bir riski var mıdır? İşte, tüm merak edilenler.

Tapudaki satış işlemlerinde taşınmazın satış değeri, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından belirlenen rayiç değerin altında beyan ediliyor. Ancak emlak vergisinin tespiti için belirlenen bu bedeller oldukça düşük olmakta ve taşınmazların güncel değerlerini karşılamamakta. Türkiye’de tapu harcını ve gelir vergisini az ödemek için pek çok kişi, satın aldığı taşınmazın satış değerini gerçek fiyatının çok altında beyan ediyor. Peki bu durumun sakıncaları nelerdir? Av. Önder Meydan işin hukuki boyutunu anlattı.

Önder Meydan, “Taşınmaz satışlarında; satış bedelinin yüzde 4’ü oranında tapu harcı alınmakta. Aksi kararlaştırılmadıkça bu bedel alıcı ve satıcı arasında eşit olarak paylaştırılmakta. Uygulamada ise genellikle taşınmazı satın alan kişinin tapu harcını ödediği yahut ödettirildiği görülmekte. Tapu harcını az ödemek isteyen tüketiciler aslında bu davranışları ile telafisi olmayan hatalar da yapmaktadır” dedi.

Daha Fazla Gelir Vergisi Ödemek Durumunda

Önder Meydan, taşınmaz alırken daha az tapu harcı ödemek için satış bedelini gerçeğin altında beyan edenleri bekleyen tehlikeleri de anlattı:

“Öncelikle olayın vergisel boyutuna değinmek gerekirse; taşınmazı alan kişinin 5 yıl içerisinde taşınmazı satmaya niyetlenmesi ve satışa konu taşınmazı gerçek bedel üzerinden satışa beyan etmesi halinde taşınmaz olduğundan çok daha fazla değer artışı sağlamış olacağından daha fazla gelir vergisi ödemek durumunda kalacaktır. Taşınmazı satın aldıktan sonra taşınmazda ayıp meydana gelmesi halinde tüketicinin her ne kadar sözleşmeden dönerek bedel iadesini talep hakkı bulunsa da bedel iadesi talebi resmi satış işleminde bildirdiği bedel üzerinden olacak ve bu durum büyük maddi zararlara yol açabilecektir.”

Satıcı Açısından Riskler Neler?

Taşınmazı gerçek satış bedelinin daha altında bir bedelde satın almış göstermenin satıcı açısından hukuki risklerine de değinen Meydan, şu açıklamaları yaptı:

“Taşınmazın gerçek değeri 850 bin TL olsun; rayiç değerin düşük olması sebebiyle ve daha az gelir vergisi ödemek adına satıcı, taşınmazını 350 bin TL’ye satacağını beyan etsin. Eğer ki satıcı, ödemenin tamamını tapudaki satış işlemi öncesinde almadıysa ya da satış tarihinden sonra ödenmek suretiyle taksitli bir şekilde alıcı ile anlaşıldıysa; resmi işlemde gösterilen bedelin satıcıya ödenmesiyle ödeme yapılmış sayılacaktır. Yani örneğimize geri dönersek; taşınmaz satışının gerçekleşeceği günden önce ya da aynı gün, satıcıya 350 bin TL’yi banka üzerinden açıklama yapılmak suretiyle gönderip taşınmaz satış işlemini gerçekleştiren alıcının borcu sona ermiştir” dedi.