Merkez Bankası: 2020’de özel tasarruflar arttı

Merkez Bankası (MB) yılın ikinci Enflasyon Raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Raporda, ‘Salgın Döneminde Özel Tasarrufların Seyri ve Tüketim Talebine Etkileri’ de değerlendirildi. Rapora göre, 2020 yılında, özel tasarrufların milli gelire oranı yüzde 29’un üzerine çıktı. Yurtiçi tasarruf oranı ise yüzde 27’ye yakın oldu.

Enflasyon Raporu’nda, 2020 yılında gelişmiş ülkeler genelinde hanehalkı tasarruflarının salgın kaynaklı olarak belirgin artış kaydettiğine, bu dönemde sosyal hareketlilikteki azalma, tüketim kalıplarındaki değişimler, devletlerin hanehalkına doğrudan destekleri ve borç öteleme uygulamaları, bazı gelir gruplarında belirgin olmak üzere, tasarrufları olağan eğiliminin üzerine çıkarttığı ve bu tasarrufların tüketim talebini destekleyen bir unsur olabileceği belirtiliyor.

Tasarrufların Tüketime Ne Oranda Dönüşeceği Belirsiz

Bu süreçte oluşan fazla tasarrufun tamamen çözülmesi beklenmezken, belirli bir kısmının tüketime yönelmesiyle dahi söz konusu ülkelerde büyüme oranlarını olumlu etkileyeceğinin ifade edildiği raporda, bununla birlikte, fazla tasarrufların tüketime ne oranda dönüşeceğine dair belirsizlikler bulunduğu da vurgulandı.

Raporda, 2020 yılında Türkiye’de yurt içi tasarrufların milli gelire oranla artış kaydettiği ve bu artışın özel tasarruflardaki belirgin yükselişten kaynaklandığına değinilerek, “Kamu kesimi tasarrufları ise 2020 yılında salgına bağlı gelişmelerin etkisiyle gerilemiştir” denildi.

Hanehalkı Net Finansal Varlıklarındaki Artış Daha Kuvvetli

Raporda, tasarruflar ile ilgili şu görüşlere yer verildi: “Hanehalkının net finansal varlıklarında 2020 yılındaki artış, Türkiye’de de hanehalkı tasarruflarının diğer ülkelerdekine benzer eğilim gösterdiği yönünde değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, hanehalkı net finansal varlıklarındaki yükselişin büyük ölçüde döviz kurundaki artıştan kaynaklandığı not edilmelidir. Varlık tarafındaki mevduat gibi kalemlerin aksine yükümlülük tarafında yer alan ve geri ödemeleri belirli bir vadede gerçekleşen krediler hariç tutulduğunda hanehalkı net finansal varlıklarındaki artış daha kuvvetlidir.

Yatırım-tasarruf dengesi kullanılarak yapılan hesaplamalar 2020 yılında Türkiye’de özel tasarrufların artış kaydettiğine işaret etmektedir. Söz konusu artış 2020 yılı ikinci yarısında servet kanalıyla dayanıklı mal talebinin güçlü seyretmesine katkı sağlamıştır. Servet etkisinin önümüzdeki dönemde de tüketim talebine destek verebileceği değerlendirilmektedir.