Orman yangınları sigorta krizine dönüşüyor

World Economic Forum’da yayınlanan, ‘Orman yangını riski ve aşırı sıcaklar sigorta sektörünü nasıl değiştiriyor?’ makalede, iklim değişikliği daha fazla doğal afete neden olduğundan sigorta endüstrisinin oranlarını yükselttiği, kapsamı azalttığı ve sigortacıların bazı pazarlardan çıktığı belirtiliyor. Bazı sigorta şirketlerinin riske eğilimli alanlardan çekildiğine ve bu şirketlerin artık teminat sunmayacaklarına değinilen makalede, politika yapıcılar ve sigortacıların, savunmasız toplulukları ve ekonomileri kademeli iklim risklerinden korumak için birlikte çalışmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.

İklim değişikliği sigorta endüstrisi için bir muamma oluşturuyor. Son yıllarda artan sıklık, şiddet ve öngörülemezlik ile aşırı hava olayları meydana geliyor ve dünya çapında sigortacılar tarafından kullanılan iklim modellerini ve risk yönetimi stratejilerini altüst ediyor. World Economic Forum, ‘Orman yangını riski ve aşırı sıcaklar sigorta sektörünü nasıl değiştiriyor?’ başlıklı bir makale yayınladı.

Makalede, iklim değişikliği daha fazla doğal afete neden olduğundan sigorta endüstrisinin oranlarını yükselttiği, kapsamı azalttığı ve sigortacıların bazı pazarlardan çıktığı belirtiliyor. Kaliforniya’nın en büyük iki sigorta şirketinin, riske eğilimli alanlardan çekildiğine ve bu şirketlerin artık teminat sunmayacaklarına değinilen makalede, politika yapıcılar ve sigortacıların, savunmasız toplulukları ve ekonomileri kademeli iklim risklerinden korumak için birlikte çalışmaları gerektiğine dikkat çekiliyor. Makaleden çarpıcı başlıklar özetle şöyle.

İklim tehlikeleri, küresel olarak ekonomileri ve toplumları giderek daha fazla tehdit ediyor, Avrupa’da rekor kıran sıcak hava dalgalarına, Güney Asya’da benzeri görülmemiş sellere ve en son orman yangınlarına neden oluyor. Uzun süreli şiddetli kuraklık ve düşük nem nöbetleri, orman yangını mevsiminin uzunluğunu, iklim modelleri tarafından başlangıçta tahmin edilenden çok daha hızlı bir oranda artırıyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİ ÇEKİLİYOR

1980’lerden bu yana, orman yangını mevsimi, Amazon, Akdeniz ve Kuzey Amerika’nın Batı ormanlarında özellikle belirgin artışlarla küresel olarak yüzde 27 oranında uzadı. Dünyanın bu yüzyılın sonuna kadar 2.7ºC ısınmaya ulaşabileceğini gösteren yeni araştırmalarla, iklim değişikliği dünyanın çoğunda daha büyük ve daha sık orman yangınlarına yol açıyor.

Orman yangını krizi sigorta krizine dönüşüyor. Geçtiğimiz haftalarda, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki en büyük sigorta şirketlerinden ikisi, yeni konut sigorta poliçeleri sunmayı bırakmaya karar verdi. ABD’nin en kalabalık eyaletindeki pazar payının yüzde 20’sinden fazlasını temsil eden State Farm ve All State, artık hem konut hem de ticari gayrimenkul için kapsama alanı sunmayacak. Orman yangınları nedeniyle 2017-2018 yangın sezonu boyunca, eyaletteki sigorta endüstrisi yirmi yıllık kârın eşdeğerini kaybetti.

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA HASAR

Değişken bir iklim riski ortamı sigorta piyasasına önemli zorluklar getirirken, riskleri yönetmek için kullanılabilecek çözümler de vardır. Geliştirilmiş erken uyarı sistemleri ve yapay zeka (AI) gibi yeni teknolojiler, yüklem ve azaltmayı geliştirirken, adaptasyon altyapısına yapılan yatırımlar da toplulukları ve ekonomileri iklim tehlikelerinden korumak için kritik öneme sahiptir. Yeni düzenlemelerin yangına eğilimli alanlarda inşaatı caydırdığı ve yangına dayanıklı çatıları ve ev duvarlarının altındaki yanıcı olmayan alanları teşvik ettiği Kaliforniya’da, adaptasyon yatırımı zaten devam etmektedir.

2023 yılında ABD’de meydana gelen yedi felaket şimdiden 1 milyar dolardan fazla hasara neden oldu ve bu sayıların daha yoğun ve uzun süreli orman yangını mevsimleriyle artması muhtemel. Politika yapıcılar, düzenleyiciler ve sigorta endüstrisi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, afete eğilimli bölgelerde kapsama alanını korumak için de anahtardır. Kaliforniya’daki sigortacılar için en büyük zorluklardan ikisi – yüksek reasürans maliyeti ve orman yangını riskini fiyatlandırmak için katı sınırlar – politika çözümleri ile çözülebilir.

YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRİLMELİ

Sigortacılar ve politika yapıcılar, bu değişken iklim tehlikesi ortamını doğru bir şekilde yansıtan fiyatlandırma felaketi riski için düzenlemeleri ve sınırları ayarlamak için bir araya gelebilirler. Bu, ev sahipleri, kiracılar ve işletmeler için uygun fiyatlı ve kullanılabilir sigorta poliçeleri sağlamak için düzenlemelerin benimsenmesi arasında ince bir denge kurmayı gerektirir. Aynı zamanda, riske duyarlı fiyatlandırmayı önleyen politikalar, sigortacılar kilit pazarlardan çıktıkça sigorta endüstrisini boğabilir.

Reasürörlerin eyaletteki iklim riskini karşılama iştahını azalttığı göz önüne alındığında, bu maliyetlerin bir kısmını poliçe sahiplerine aktarırken reasüransın erişimini destekleyen politikalar, Kaliforniya’nın sigortalanamaz hale gelmesini önlemek için ileriye dönük pragmatik bir yol gibi görünüyor. Felaket riskinin temel doğası değiştikçe, politika yapıcılar ve sigortacılar dünya çapında savunmasız ekonomileri ve toplulukları korumak için yeni stratejiler geliştirmeli ve ortaklıklarını güçlendirmelidir.