Quick Sigorta’nın, net karı 134 milyon TL

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, 2020 yılının ilk yarısında 859 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdiklerini ve sektörde pazar payını yüzde 2,7’e çıkarttıklarını açıkladı.

2020’nin ilk yarıyıl finansal sonuçları konusunda yaptığı açıklama yapan Ahmet Yaşar, kuruluşundan itibaren istikrarlı bir büyüme sürecinde olan Quick Sigorta’nın geride kalan üç yıl içinde aynı zamanda bir test sürecinden geçtiğini belirterek, “Gerek ülkemizin gerekse sektörün yaşadığı son derece önemli gelişmeler karşısında ekibimiz son derece verimli bir süreç geçirdi. Zorlu dönemlerde yeni ürünler, hızlı karar alma ve etkili acente, toplum, şirket etkileşimi sayesinde istikrarlı büyümemiz devam ediyor. Bugün şirket aktif büyüklüğümüz 2 milyar TL’yi aşarken, özsermayemiz ise 344 milyon TL’ye ulaştı” dedi.

Özsermaye Yüzde 63 Arttı

Quick Sigorta’nın yılın ilk yarısında özsermayesi 2019 yılına göre yüzde 63 artarak 344,2 milyon TL seviyesine yükseldiğini ve şirketin aktif büyüklüğünün 2 milyar TL seviyesini aştığını belirten Yaşar, “Aktif büyüklüğü içinde yatırım portföyü yaklaşık 1 milyar 750 milyon TL olarak gerçekleşti. Nakit ve nakit benzeri varlıklar ise 1 milyar 568 milyon TL düzeyine ulaştı” dedi.

Prim Büyüme Oranı Yüzde 41

Ahmet Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 yılı Haziran sonu itibari ile hayat dışı sigorta sektörünün özsermayesi 2019 yılına göre yüzde 16,5’luk bir artış ile 21,8 milyar TL olmuştur. Aynı dönem itibariyle, sektörün aktif büyüklüğü yaklaşık 86 milyar 500 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece 2019 yılsonuna göre sektörün bilanço büyüklüğü yüzde 12 oranında arttı. Quick Sigorta ise aynı dönemde aktif büyüklüğünü yaklaşık yüzde 35 oranında büyütmeyi başardı. 2020 yılının ilk 6 ayında sektörün özsermaye karlılık oranı yüzde 16,5 iken, Quick Sigorta yüzde 63 oranında özsermaye karlılığı elde ederek hayat dışı sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdi. Üretime bakıldığında ise sektörün 2019 yılının ilk yarısındaki üretimi 27,1 milyar TL iken 2020 yılının ilk yarısında yüzde 15 büyüyerek 31,1 milyar TL oldu. Quick Sigorta’da ise aynı dönemde prim büyüme oranı yüzde 41 oranında gerçekleşti. Böylelikle yılın ilk yarısında şirketimizin bilanço büyüklüğü, özsermaye büyüklüğü ve prim üretimi hayat dışı sektörün üzerinde büyümeyi başardı.”

Yatırım Gelirlerimiz 156,3 Milyon TL

Quick Sigorta’nın, 2020 yılının ilk yarısında yaklaşık 859 milyon TL prim ürettiğini belirten Ahmet Yaşar, “Hayat dışı sektörün prim üretimi yaklaşık 31 milyar 200 milyon TL. Böylece Quick Sigorta’nın pazar payı yüzde 2,7 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde yatırım gelirlerimiz 156,3 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu rakam 2019 yılı geneli için 139,8 milyon TL idi. 2019 yılında 116 milyon TL olarak açıkladığımız net karımızı bu yılın ilk 6 ayında aştık ve net karımız ilk altı ay için 134 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.