Salgında yaşam süresi kısaldı

Avrupa Birliğinde yaşam süresi son 10 ortalama 2 yıl artarken, 2020 yılında ilginç bir gelişme yaşandı ve yaşam süresi özellikle bazı ülkelerde azaldı. En fazla düşüş ise İspanya’da oldu. İspanya’da, 2020’de, 2019’a göre yaşam süresi 1,6 yıl kısaldı.

Avrupa Birliğinde, son 10 yılda doğumda beklenen yaşam süresi artıyor. Resmi istatistikler, ortalama yaşam süresinin 1960’lardan bu yana 10 yılda ortalama 2 yıldan fazla arttığını gösteriyor. Bununla birlikte, mevcut en son veriler, bazı AB üyesi ülkelerde son yıllarda ortalama yaşam süresinin durduğunu veya hatta düştüğünü gösteriyor.

İspanya’da 1,6 Yıl Azaldı

Eurostat’ın açıkladığı istatistiklere göre, 2020 yılında, koronavirüs salgının başlamasının ardından, Avrupa üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunda doğumda beklenen yaşam süresinin düştüğünü tespit etti. En fazla düşüş ise İspanya’da oldu. İspanya’da, 2020’de, 2019’a göre yaşam süresi 1,6 yıl kısaldı. Yaşam süresinin en yüksek düştüğü ülkelerden biri de Bulgaristan. Bulgaristan’da, 2020 yılında yaşam süresi, bir önceki yıla göre 1,5 yıl daha azaldı. Litvanya, Polonya ve Romanya’da yaşam süresi 1,4 yıl kısaldı.

Erkekler Daha Fazla Etkilendi

2020 verilerine göre yaşam süresi düşüşünden Avrupa Birliğine üye devletlerin çoğunda erkekler biraz daha fazla etkilendi. Erkeklerde yaşam beklentisindeki en büyük düşüş 1,7 yıl ile Bulgaristan’da olurken Letonya ve Polonya 1,5 yıl azaldı, İspanya ve Romanya’da da 1,4 yıl olarak kaydedildi.

Ülkelere Göre Yaşam Beklentisi
Ülkeler 2019 2020
Avrupa Birliği-27 ülke 81,3
Belçika 82,1 80,9
Bulgaristan 75,1 73,6
Çekya 79,3 78,3
Danimarka 81,5 81,6
Almanya 81,3 81,1
Estonya 79,0 78,6
İrlanda 82,8
Yunanistan 81,7 81,2
ispanya 84,0 82,4
Fransa 83,0 82,3
Hırvatistan 78,6 77,8
İtalya 83,6 82,4
Kıbrıs 82,3 82,3
Letonya 75,7 75,7
Litvanya 76,5 75,1
Lüksemburg 82,7 81,8
Macaristan 76,5 75,7
Malta 82,9 82,6
Hollanda 82,2 81,5
Avusturya 82,0 81,3
Polonya 78,0 76,6
Portekiz 81,9 81,1
Romanya 75,6 74,2
Slovenya 81,6 80,6
Slovakya 77,8 76,9
Finlandiya 82,1 82,2
İsveç 83,2 82,4
İzlanda 83,2 83,1
Lihtenştayn 84,3 81,9
Norveç 83,0 83,3
İsviçre 84,0 83,2
Karadağ 76,7
Kuzey Makedonya 76,6
Arnavutluk 79,1
Sırbistan 76,0