SEDDK, iskonto oranını yüzde 28’e çıkardı

SEDDK, Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında Genelge Yayımladı. Genelge ile net nakit akışları finansal raporlama dönemi tarihi itibarıyla yüzde 28 oranı dikkate alınarak peşin değere iskonto edilebilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), muallak tazminat karşılıklarında iskonto oranını yüzde 28’e yükseltti. SEDDK, Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında Genelge Yayımladı. Genelge ile Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında Genelgede değişikliğe gitti.

Eski genelgelere göre, net nakit akışları finansal raporlama dönemi tarihi itibarıyla yüzde 17 oranı dikkate alınarak peşin değere iskonto ediliyordu. Yüzde 17’lik iskonto oranı ise 27 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girmişti. Ardından 22 Temmuz tarihinde yeni bir genelge yayınlanarak iskonto oranı yüzde 22’ye çıkarılmıştı.

SEDDK, yeni yayınladığı genelge ile net nakit akışları finansal raporlama dönemi tarihi itibarıyla yüzde 28 oranı dikkate alınarak peşin değere iskonto edilebileceğini açıkladı. Yeni iskonto oranı 12 Temmuz tarihinde yürürlüğe girdi.

Ancak SEDDK genelgesine göre, 30 Haziran 2022 tarihli finansal tablolarını hazırlamayan şirketler yeni açıklanan genelgedeki iskonto oranını 30 Haziran tarihi itibariyle de uygulayabilecek.