SEDDK’dan iki yeni düzenleme

Sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin finansal tablolarının sunumu hakkında tebliğ ile sigortacılık tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan her iki tebliğ de 1 Ocak 2024’te uygulamaya girecek.

Sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin finansal tablolarının sunumu hakkında tebliğ ile sigortacılık tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin finansal tablolarının sunumu hakkında tebliğ ile finansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılmasını teminen, şirketlerin 14.7.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayarak düzenleyecekleri konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların dipnot ve açıklamalarıyla birlikte kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sigortacılık tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğ ile de Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak finansal tablolar hazırlanmasına imkan tanınması, şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve mali güçlerinin izlenebilmesi amacıyla şirketlerin muhasebe kayıtlarında ve raporlamalarında tekdüzelik sağlanması, sağlıklı ve karşılaştırılabilir bilgi üretimi ve akımını sağlayacak bir altyapı oluşturup gerek sigortacılık sektörünün gerekse sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mali durumunun ve gelişiminin mümkün olan en iyi şekilde izlenebilir ve değerlendirilebilir hale gelmesi sağlanacak.

Yayımlanan her iki tebliğ de 1 Ocak 2024’te uygulamaya girecek.