SGK, İşveren Temsilciği uygulaması başlattı

Sosyal Güvenlik Kurumu yeni uygulama başlattı. Yüksek istihdam kapasiteli, çok sayıda işçi çalıştıran işverenlerin, iş ve işlemlerini takip etmek ve gecikmeleri engellemek amacıyla SGK İşveren Temsilcisi atayacak. Uygulama 16 Mayıs itibariyle başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İşveren Temsilciliği Uygulaması başlatıyor. Uygulama kapsamında, yüksek istihdam kapasiteli, çok sayıda işçi çalıştıran işverenlerin, iş ve işlemlerini takip etmek ve gecikmeleri engellemek amacıyla SGK İşveren Temsilcisi atayacak. Uygulamaya şimdilik pilot uygulama olarak 16 Mayıs tarihinden itibaren İzmir ve Gaziantep’ten başlanacak.

SGK’dan bu konuda bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Büyük Mükellefler Sigorta Merkezleri ve Birimlerinin kurulması ve yüksek istihdam kapasitesi bulunan özel sektör işverenlerinin ve işyerlerinin sorunlarının hızlı ve nitelikli hizmet sunumu ile çözümlenebilmesini sağlayabilecek şekilde bir merkez oluşturulması talebi bulunduğuna dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi:

İZMİR, GAZİANTEP’TEN BAŞLIYOR

“Kurumumuza verilen görev ve yetkiler çerçevesinde sosyal güvenlik alanında yürütülen iş ve işlemler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz aracılığıyla vatandaşlarımızın ayağına götürülmüş, talep ve başvuruların alınmasından sonuçlandırılmasına kadar neredeyse tüm işlemler elektronik ortamda yapılır hale getirilmiş, bürokrasi ve kırtasiyecilik en aza indirilmiş olmakla birlikte; il müdürlüklerimiz ve merkez müdürlüklerimizin yapısı, konumu, yerleşimi ve personel durumu gözetilerek yapılan değerlendirme neticesinde söz  konusu talebin, SGK İşveren Temsilcisi görevlendirilmek suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda işyerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayılarına göre Kurumumuz tarafından belirlenecek özel sektör işverenlerinin taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, yapılması gereken iş ve işlemlerin yakın takip edilerek hızlıca sonuçlandırılması amacıyla, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizde görev yapan personel arasından SGK İşveren Temsilcisi belirlenecektir. Uygulamaya 16 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ilk olarak İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizde başlanacak olup sonuçlarına göre diğer il müdürlüklerimiz de bu uygulamaya dahil edileceklerdir.”