Sigorta hakemlerinin ücret tarifesinde değişiklik

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yeni açıklanan avukatlık asgari ücret tarifesi ile Sigorta Tahkim Komisyonu’nda sigorta hakemlerinin alacakları ücretlerde belirlendi. Yeni tarife ile sigorta hakemlerinin alacakları ücretler artırıldı. 

Haber: Aytaç NALLAR

Resmi Gazetede yayımlanan yeni tarifeye göre hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yeni açıklanan avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanacak.

Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, yeni tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin (5.100 TL) altında kalmamak kaydıyla tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmedecek.

Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine tarifeye göre hesaplanan ücretin beşte birine hükmedilecek. Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete (5.100 TL) hükmedilecek.

Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine öngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilecek. Sigorta Tahkim Komisyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemeyecek.