Sigortacıların hissedar getiri performansı iyi çıktı

Sigorta sektörü, Toplam Hissedar Getirisi’nde (TSR) birçok sektöre göre iyi durumda olmasına rağmen yine de yatırımcıların özkaynak maliyetini karşılamakta yetersiz kalıyor. Sektör, geçen senen yüzde 8’lik TSR ile yüksek performans gösterdi.

Sigorta sektörü, Toplam Hissedar Getirisi’nde (TSR) birçok sektöre göre iyi durumda olmasına rağmen yine de yatırımcıların özkaynak maliyetini karşılamakta yetersiz kalıyor. Sektör, geçen senen yüzde 8’lik TSR ile yüksek performans gösterdi. Boston Consulting Group’un (BCG), 2023 Sigorta Değer Yaratanlar Raporu yayınlandı. Raporda, 1 Ocak 2018’den 31 Aralık 2022’ye kadar olan beş yıllık dönem için, 2022 yıl sonunda piyasa değeri 4 milyar doları aşan tüm şirketler dahil olmak üzere, dünyanın en büyük 103 borsaya kayıtlı sigorta şirketi için TSR analiz edildi.

BEŞ YILDA YÜZDE 3,9’UN ALTINDA KALDI

Raporda, toplam hissedar getirisi (TSR) ölçümüne göre küresel sigorta sektörünün pandeminin başlangıcından bu yana zor zamanlar geçirdiği, sektörün yüzde 8’lik 2022 bir yıllık TSR’si ile birçok endüstrinin üzerinde getiri sağladığı, ancak yine de yatırımcıların özkaynak maliyetini karşılamakta yetersiz kaldığı belirtildi. 2018’den 2022’ye kadar sigorta için beş yıllık TSR, yüzde 3,9’un altında kaldığına dikkat çekildi. Rapordan, çarpıcı başlıklar özetle şöyle:

Beş yıllık TSR, bireysel şirketler için yüzde 40 ila-yüzde 20’den fazla bir aralıkla hem coğrafi olarak hem de sektör segmentine göre büyük farklılıklar gösteriyor. Ancak genel olarak, sigorta şirketlerinin yalnızca yüzde 33’ü özkaynak maliyetinden daha yüksek TSR sağladı ve yüzde 18’i negatif TSR’ye sahipti.

HAYAT, SAĞLIKTA PİYASA DEĞERİ DÜŞTÜ

Amerika, piyasa değeri yüzde 13 artan mülk ve kaza (P&C) sektöründeki güçlü performansın liderliğinde, üç bölgede en güçlü TSR performansını gördü. Asya-Pasifik’te yüzde 15 düştü ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da genel olarak yatay seyretti.

Genel olarak, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki sigortacılar, düşük veya negatif sermaye üretimi ile durgunlaştı. TSR, öncelikle nakit katkılardan geldi. Hayat ve sağlık şirketlerinin piyasa değerleri yüzde 17 düştü. Son beş yılda küresel olarak en iyi performansı gösteren sigorta segmenti, yüzde 10 TSR üreten reasürans branşı oldu.

NOT: Toplam hissedar getirisi (TSR), bir yatırımcının bir yatırımdan elde ettiği toplam tutarı gösteren bir finansal performans ölçüsüdür. Genelde yüzde olarak ifade edilir.