Sigortacılıkta yeni düzenleme

SEDDK, yeni yayınladığı genelge ile hangi faaliyetlerin sigortacılık kapsamında değerlendirileceğini belirledi. Genelge ile uzaktan yapılan sigorta sözleşmelerinin sınırları da çizildi. Böylece, satılan mal ile birlikte verilen sigorta poliçelerinin kimler tarafından, nasıl verileceği netleşti.  Yeni düzenleme özellikle havayolu şirketleri ile elektro marketleri yakından ilgilendiriyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Genelge yayımladı. Genelge ile hem uzaktan sigorta satışının hem de mal ve hizmet satışı ile birlikte sunulan sigortaların sınırları çizildi. Hangi mal ve hizmetlerle birlikte sigorta satışı yapılacağı ve bu satışı yapanların nasıl hareket edeceği de genelge ile belirlendi.

Satılan Mal İle Bağlantılı Sigorta Yapılabilecek

Genelgeye göre; mal için düzenlenen garanti belgesi ve bu belgenin kapsamını genişleten taahhütlerle sigortalanabilir risklere karşı malın onarımı, bedel iadesi, değişimi gibi teminatların verilmesi sigortacılık faaliyeti olarak sayılacak. Ancak garanti belgesinin süresinin uzatılması, bakım, montaj, danışmanlık hizmeti gibi destek hizmetleri sigortacılık faaliyeti olarak değerlendirilemeyecek.

Bankalar ya da sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kuruluşlar, sigorta ettiren sıfatıyla tüketici lehine yaptığı sözleşmede aynı zamanda acente sıfatıyla hareket ediyorsa komisyon elde edebilecek.

Genelge ile, havayolu şirketleri gibi yolcu taşımacılığı yapan şirketler kendi internet sayfaları ya da mobil uygulamaları üzerinden seyahat ile ilgili risklere ilişkin sigorta yapabilecek.

Uzaktan Sigorta Satışının Şartları Değişti

Genelgede, uzaktan sigorta sözleşmelerinin nasıl düzenleneceğine de yer verildi. Buna göre, tüketici ile yapılan görüşmeler manyetik ve dijital ortamda kayıt altına alınacak. Çağrı merkezi aracılığı ile yapılacak sigortacılık işlemlerinde; hangi yetkili kuruluş adına arandığına ve aracı kurum adına işlem yapan çağrı merkezi ise teminatın hangi sigorta veya emeklilik şirketi tarafından verildiği tüketiciye bildirilecek.

Teklif edilen sigorta ürününe ilişkin teminat, prim, sigorta süresi, varsa bekleme süresi, muafiyet, süre sonunda otomatik yenilemeye tabi olup olmadığı gibi sözleşmenin temel niteliklerine, cayma hakkı ve bu hakkın ne şekilde hangi sürede kullanılabileceğine, sunulan sigortaya ait ilave bilgilere nereden ulaşılacağına ilişkin bilgiler tüketiciye iletilecek. Tüm bu işlem ve bilgilendirmelerden sonra tüketicinin onay vermesi halinde poliçe düzenlenecek.