Sosyal harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 12,5 oldu

Sosyal koruma harcaması 2019 yılında yüzde 20,8 artış göstererek 542 milyar lirayı geçti. En büyük harcama 263 milyar ile emekli-yaşlılara yapılan harcamalar oldu. GSYH içindeki payı yüzde 12,5’e çıktı. Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 40,2’sini devlet katkılarından oluştu.

TÜİK, 2019 yılı sosyal koruma İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, sosyal koruma harcaması 2019 yılında yüzde 20,8 artış göstererek 542 milyar lirayı geçti. Bu harcamanın 533.1 milyar lirasını -yüzde 98,4’ünü- sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 263 milyar 78 milyon TL ile emekli-yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 146 milyar 35 milyon TL ile hastalık-sağlık bakımı harcamaları takip etti.
Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2019 yılında yüzde 12,5 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6,1 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,4 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,5 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Yüzde 40’ı Devlet Katkısından Oluştu

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67,8’i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72,5 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17,5 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 4,2 ile işsizlik yardımları takip etti.
Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 40,2’sini devlet katkıları, yüzde 27,9’unu işveren sosyal katkıları ve yüzde 23,6’sını koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.
Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 14 milyon 89 bin kişi oldu. Sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı)  alan kişi sayısı 2018 yılında 13 milyon 766 bin iken, yüzde 2,3 artarak 2019 yılında 14 milyon 89 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2018 yılında 14 milyon 389 bin iken, 2019 yılında 14 milyon 747 bine yükseldi.