Trafik sigortası satmaktan kaçınanlara yönelik genelge

SEDDK, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Poliçe Düzenlemekten Kaçınma Hallerini düzenleyen Genelge yayımladı. Genelgeyle, hangi durumların trafik sigortası satmaktan kaçınma olacağına açıklık getirildi. SEDDK, genelgedeki şartlara uymayan şirketlere; trafik sigortasında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az, 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik poliçesi satmaktan kaçınan şirketlere yönelik kriterleri belirledi. SEDDK, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Poliçe Düzenlemekten Kaçınma Hallerini düzenleyen Genelge yayımladı.

HANGİ HALLER POLİÇE DÜZENLEMEKTEN KAÇINMA SAYILACAK?

Buna göre;

  • Trafik sigortasında son 1 yılda düzenlenen poliçe sayısının, son 3 yılın aynı döneminde düzenlenen ortalama poliçe sayısına göre yüzde 20 veya daha fazla azalması,
  • Trafik sigortasında son 3 ayda düzenlenen poliçe sayısının, son 3 yılın aynı döneminde düzenlenen ortalama poliçe sayısına göre yüzde 30 veya daha fazla azılması,
  • Trafik sigortasında, son 1 ayda düzenlenen poliçe sayısının, son 3 ayda düzenlenen aylık ortalama poliçe sayısına göre yüzde 30 veya daha fazla azalması,
  • Trafik sigortasında, son bir haftada düzenlenen poliçe sayısının, son 3 ayda düzenlenen haftalık ortalama poliçe sayısına göre yüzde 40 veya daha fazla azalması,
  • Trafik sigortasında, 7. basamakta düzenlenen poliçe sayısına göre asgari poliçe sayısının; 4. basamakta son 1 ayda yüzde 33, son bir haftada yüzde 25… 5. basamakta son bir ayda yüzde 20, son bir haftada yüzde 15… 6. basamakta son bir ayda yüzde 17, son bir haftada yüzde 13…
  • Trafik sigortasında, tüzel kullanım tipindeki motorlu araçlarda son 1 ayda ve son 1 haftada düzenlenen poliçe sayılarının yüzde 7’sinin; aynı dönemde özel kullanım tipinde düzenlenen poliçe sayılarının yüzde 4’ünün altında kalması,
  • Sigorta şirketinin son 3 ayda düzenlediği trafik sigortası poliçe sayısının sektör genelinde düzenlenen trafik sigortası poliçe sayısına oranının aynı dönemde şirketin kasko branşında düzenlediği poliçe sayısının kaskoda sektör genelinde düzenlenen poliçe sayısına oranının yüzde 40 veya daha altında olması,
  • Trafik sigortası poliçe primi teklif verme sürecinin uzatılmasının veya makul sürede sonlandırılmamasının tespiti,
  • Poliçeye ilişkin tahsilat sürecinin uzatılması veya makul sürede sonlandırılmamasının tespiti,

Hallerini, SEDDK, poliçe düzenlemeden kaçınma olarak sayacak.

UYMAYANLARA HANGİ YAPTIRIM UYGULANACAK?

Trafik sigortası yönetmeliğine göre; poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin SEDDK tarafından, trafik sigortasında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az, 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek.

Kaçınmanın devam etmesi halinde SEDDK, bu süreler iki katına kadar arttırılabilecek veya diğer tedbirleri uygulayabilecek.

SEDDK, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu şirketlere karşı alınan tedbir kararını, resmi internet sitesinden ilan edebilecek.