Trafikte yeni düzenleme

Yeni yayımlanan yönetmelik ile yurt dışından sürücü belgesi alanların Türkiye’de araç kullanabilme şartları değişti. Yeni düzenleme hem Türk vatandaşlarını hem de yabancıları ilgilendiriyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.  Değişiklik, dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile Türkiye’de araç kullanılmasına ilişkin yapıldı. Değişiklik ile hem yurtdışından sürücü belgesi alan Türk vatandaşlarının Türkiye’de araç kullanabilmeleri ile yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Türkiye’de araç kullanabilmelerini düzenleniyor.

Türkiye’ye Giriş Yapanlar 2 Yıl Süreyle Araç Kullanabilecek

Buna göre; Türk vatandaşları dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Türkiye’ye giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 2 yıl süreyle araç kullanılabilecek.

Altı aydan fazla Türkiye’de bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulunduracaklar.

İki yılın sonunda Türkiye’de araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin Türkiye’deki sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunlu olacak.

Yabancılar Türkiye’de 6 Ay Araç Kullanabilecek

Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Türkiye’de araç kullanabilmeleri için dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile Türkiye’ye giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 6 ay süreyle araç kullanılabilecekler.

6 ayın sonunda Türkiye’de araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin Türkiye’deki sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunlu olacak.

İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin, Türkiye’de sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için herhangi bir nüfus müdürlüğüne müracaat edilebilecek. Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek.