Yaşar: 2.472 milyar TL bilanço büyüklüğü ile ilk 10’a girdik

Quick Sigorta, 2020 yılını 514.3 milyon TL özkaynak büyüklüğü ve 2.472 milyar TL bilanço büyüklüğü ile kapattı. Quick Sigorta Genel Müdür Ahmet Yaşar, faaliyete başladıkları 2017 yılından bu yana geçen dört yılda yaratılan tüm değerlerin şirkette tutulması ve temettü dağıtılmamasının sonuçlarını göstermeye başladığını, bilanço büyüklüğü bakımından hayat-dışı sigorta şirketleri içinde ilk 10 şirket arasında yer aldıklarını söyledi.

Şirketin 2020 mali yılı sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Yaşar, “2020 yılı dünya ve ülke ekonomisi için ilginç bir yıl oldu. Pandemi etkisi, milli gelirdeki büyümenin yavaşlaması, enflasyondaki yükseliş, döviz kurlarındaki oynaklık tüm şirketler gibi Quick Sigorta’yı da etkilerken biz bu dönemdeki gelişmeleri doğru yönetmeyi başardık” dedi.

“Bilanço Büyüklüğü Kadar Varlıklarının Kalitesi de Önemli”

Ahmet Yaşar, sigortacılıktan kazandığını sigortacılığa yatıran şirketin dört yıl gibi kısa bir sürede 2.472 milyar TL bilanço büyüklüğüne ulaşarak sektörün en büyük ilk 10 şirketi arasına girmeyi başardıklarını, bilanço büyüklüğünün yanında bilançosunun kalitesinin de önemli olduğunu vurgulayarak, “Tabi ki bir şirketin bilanço büyüklüğü kadar varlıklarının kalitesi de önemlidir. Quick Sigorta’nın yatırım portföyünü oluşturan hazır değerler, finansal varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkullerine baktığımızda toplamda 2.206 milyar TL’lik bir portföy taşıyoruz. Bilançomuzun yaklaşık yüzde 90’ı yüksek kalitede ve finansal getiri yaratan aktiflerden oluşuyor. Bilançomuzda peşin ödenen giderler kalemleri yaklaşık yüzde 3,5 paya sahipken, alacakların bilanço içindeki payı ise yüzde 6,8 olarak gerçekleşti” dedi.

“Hedefimiz, Bilanço Büyüklüğünde İlk 5’e Girmek”

Gelecekle ilgili planlarına da değinen Ahmet Yaşar, “Bir sigorta şirketinin en önemli itibar kaynaklarından birisinin bilançosu olduğunu düşünüyorum. Ancak bizim amacımız sadece bilançoyu büyütmek değil, amacımız bilançomuzu kaliteli bir şekilde büyütmek. Üretimle ilgili kısa vadeli hedefler koyabilirsiniz ancak konu bilançoya geldiğinde orta ve uzun vadeli planlar yapmak zorundasınız. Bizim de önümüzdeki 3 yıl sonundaki hedefimiz hayat-dışı sigorta sektöründe en büyük bilançoya sahip ilk 5 şirket arasına girmektir” şeklinde konuştu.

“Bizim Değil Tüm Sektörün Sorunu”

Ahmet Yaşar, brüt prim üretimlerine göre Quick Sigorta’nın hayat-dışı sektörde 1.6 milyar TL’Lik üretimle 14. sırada yer alırken, reasürör primleri düşülmüş net prim üretiminin 1.25 milyar TL olarak gerçekleştiğini ve bu parametreye göre hayat-dışı şirketler arasında yüzde 3 pazar payı ile en büyük ilk 10 şirket arasında yer aldıklarını ifade ederek, şu açıklamaları yaptı:

“Quick Sigorta, 2020 yılını brüt 373.2 milyon TL kar ve 304.4 milyon TL vergi sonrası net kar ile tamamlayarak, finansal performans olarak tüm paydaşlarının güvenini tazeledi. Söz konusu net kar rakamı, 2019 sonu özkaynak büyüklüğüne göre yüzde 145 rekor özkaynak karlılığı anlamına geliyor. Şirketin karının kaynağına baktığımızda, underwriting karından ziyade yatırım gelirlerinin 2020 sonuçlarını etkilediğini gördük. Şirketin net yatırım gelirleri 482.3 milyon TL olarak gerçekleşti. Diğer bir ifadeyle, sigortacılığın teknik tarafı maalesef 2020 yılında da kar üretemedi ve bu sadece bizim değil tüm sektörün sorunu.”

Teknik Sonuçları Muallak Hasarlar Etkiledi

Ahmet Yaşar, Quick Sigorta’nın 2020 yılında teknik sonuçlarını en çok etkileyen konunun muallak hasar artışı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Quick Sigorta 1.1 milyar TL net kazanılan prim tutarına ulaşırken, net muallak hasar değişimi ise 478.6 milyon TL oldu. Diğer bir ifadeyle şirket net kazanılan priminin yüzde 43,6’sı oranında muallak hasar artışını finansallarına yansıttı. Muallak hasarlar konusunda ihtiyatlı duruşumuz devam edecek.”