Yeni düzenleme yapıldı. Sigortadan tazminatı kimler alabilecek?

Sigortadan alınacak hasar tazminatına yönelik yeni düzenleme getirildi. Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Kanunda sigortacılıkla ilgili de düzenleme yapıldı.

Kanun ile sigorta şirketlerinden talep edilecek tazminat taleplerinin kimler tarafından takip edilebileceği ve tazminatın kimlere ödeneceği konularına açıklık getirildi. Buna göre, sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlardan ya da Hesaptan talep edilecek tazminat alacağı ancak; alacaklı tarafından bizzat, alacaklının kanuni temsilcisi veya kanuni temsilcinin bizzat vekâlet verdiği avukat vasıtasıyla, alacaklının bizzat vekâlet verdiği eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya avukatı vasıtasıyla takip edilebilecek. Takip yetkisi, sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlar ya da Hesap nezdinde yapılacak işlemleri kapsayacak.

Tazminat alacağı, sadece hak sahibine veya avukatına ödenecek, bunun dışında hiç kimseye devredilemeyecek.

Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenecek.