Yıllık gelir sigortalarında önemli değişiklik

SEDDK, yeni bir yönetmelik yayımlayarak, yıllık gelir sigortaları yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gitti. Yeni yönetmeliğe göre irat ödemeleri 56 yaş ve üzeri kişiler için en fazla dokuz yıl ertelenebilecek.

Yıllık gelir sigortalarında değişlik yapıldı. Buna göre, yıllık gelir sigortalarında, irat ödemeleri 56 yaş ve üzeri kişiler için en fazla 9 yıl ertelenebilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yıllık gelir sigortaları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımladı. Yönetmelikle, yıllık gelir sigortalarında değişikliğe gidildi.

56 Yaş ve Üzeri Kişilere İrat Ödemesi

Yeni yönetmeliğe göre, irat ödemeleri 56 yaş ve üzeri kişiler için en fazla dokuz yıl ertelenebilecek. Yapılan değişiklikle, 56 yaş ve üzeri kişilere irat ödeme süresince veya irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde, lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünlerin sunulması zorunlu olacak. Sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak söz konusu teminatları içeren sözleşmeler düzenlenebilecek.

1 Ocak 2020’e Kadar Süre Verildi

Yeni yönetmeliğin, ‘Tarifelerin onaylanması’ maddesine göre de yıllık gelir sigortası ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kâr payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişikliklerin uygulamaya konulabilmesi 1 Ocak 2025 tarihine kadar SEDDK’nın onayına bağlı olacak. İlk defa uygulamaya konulacak tarifelere ilişkin tarife ve varsa kâr payı teknik esasları, sigorta ettiren ve sigortalının hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi vermek amacıyla şirket tarafından hazırlanan dokümanların bir örneği ile örnek sigorta sözleşmesi değerlendirilmek üzere SEDDK’ya gönderilecek.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı girin