Yöneticiler hangi risklerden endişe duyuyor?

Marsh & McLennan Şirketler Grubu ve Zurich Sigorta Grubu’nun destekleriyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan ‘Bölgesel Riskler 2020′ başlıklı interaktif haritasına göre, yöneticilerin endişe ettiği konuların en başında işsizlik geliyor. İşsizliği bulaşıcı hastalıklar takip ederken, en büyük üçüncü risk ise ekonomik/mali riskler olarak görülüyor.

Marsh&McLennan Şirketler Grubu ve Zurich Sigorta Grubu’nun destekleriyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan ‘Bölgesel Riskler 2020′ başlıklı interaktif haritasına göre, 2019 yılının en önemli endişesi olarak görülen ekonomik/mali riskler bu yıl üçüncü sıraya gerilerken işsizlik küresel olarak iş dünyası liderlerinin ana endişe kaynağı oluyor. Doğal afetler, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem çöküşü gibi iklim ile ilintili riskler de listede üst sıralara çıkıyor. 128 ülkeden 12.000’den fazla iş liderinin katıldığı ‘Bölgesel Riskler 2020′ anketi kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir ekonomileri, toplumları ve iş yerlerini şekillendirmeyi amaçlıyor.

Bulaşıcı hastalıklar listede 28 sıra ilerlerken, Güney Asya hariç tüm bölgelerde ilk 10’da yer alarak en çok tekrarlayan ikinci risk oldu. Doğu Asya ve Pasifik, Avrasya, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kuzey Amerika, Güney Asya, Sahra-altı Afrika bölgelerini inceleyen anket, terörist saldırıları, aşırı hava olayları, devletlerin çöküşü veya krizi dahil olmak üzere 30 riski sıralıyor.

İklimle İlgili Riskler Bu Yıl Daha Fazla Endişeye Neden Oluyor

En büyük riskler çoğunlukla ekonomi ile ilgili olsa da, iklimle ilgili riskler bu yıl daha fazla endişeye neden oluyor. Doğal afetler yedi basamak yükselirken, olağanüstü hava olayları beş basamak, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem çöküşü sekiz basamak ve iklim değişikliğinin iyileştirilmesi ve uyum çabaları konusunda başarısızlık iki basamak yükseldi. Diğer önemli değişiklikler arasında altı basamak gerileyen insan kaynaklı çevresel felaketler, yedi basamak gerileyen şehir planlamalarındaki başarısızlık ve dokuz basamak gerileyen terörist saldırılar yer alıyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Saadia Zahidi konu ile ilgili açıklamasında “Pandeminin neden olduğu istihdam aksaklıkları, artan otomasyon ve daha yeşil ekonomilere geçiş, işgücü piyasalarını temel olarak değiştiriyor. Krizden çıktığımızda, liderlerin yeni işler yaratma, geçim ücretlerini destekleme ve yarının işgücü piyasalarındaki zorluklara göğüs gerecek sosyal güvenlik ağlarını yeniden tasarlama konusunda kayda değer bir fırsata sahip olacaklar” ifadelerini kullandı.

Marsh Global CEO’su ve Başkanı John Doyle konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle açıkladı: “Kovid-19 krizi, kurumsal dayanıklılığa ışık tuttu. Şirketler geleceği planlarken, risk ve dayanıklılık düzenlemelerini önemli müşteri ve işgücü davranış değişikliklerinin damga vurduğu bir tehdit ortamı ile eşleştiriyorlar. Tıpkı ekonomi ve iklim endişelerinin firmaların iş planlarına yeniden odaklanmasını gerektireceği gibi, dijital altyapılara daha fazla bağlanılması, siber risklerde belirgin bir artışa neden olacaktır. Kurtarma planlarını en iyi hale getirmek ve gelecekteki krizler karşısında daha dayanıklı olmak için şirketlerin faaliyet gösterdikleri iş modellerine göre daha fazla hazırlık yapmaları gerekecek.”

Bulaşıcı Hastalıklar Bölge İçin Bir Numaralı Risk

Zurich Sigorta Grubu Riskten Sorumlu Başkan Peter Giger, “Kovid-19 bizi mevcut kriz çözüldükten sonra bile uzun süre devam edecek belirli uzun vadeli risklerden uzaklaştırıyor. Ancak pandemi aynı zamanda birçok kurumun öncelikleri yeniden değerlendirmesine yol açan olumlu etkiye de sahip. Umarım bu, şirketlerin risk dayanıklılık stratejilerini daha ileriye taşımasını ve iklim değişikliği gibi varoluşsal risklerle mücadele etmek için kararlı ve etkili eylemler almalarını sağlar” açıklamalarında bulundu.

SK Grup Toplumsal Değerler Komite Başkanı Hyung Hee “Küresel salgın, ekonomilerimize ve toplumlarımıza tarifsiz zararlar verdi. Asya’daki iş dünyası liderleri, Forum’un anketine verdikleri yanıtta bu riski fark ettiler ve bulaşıcı hastalıkları bölge için bir numaralı risk ilan ettiler. Girişimin yeni ortakları olarak, iş liderleri ile bu iş liderlerinin çok paydaşlı toplulukları arasındaki bağlantıları daha iyi anlamak için çalışıyoruz. Halihazırda bildiğimiz şey ise pandemi, finansal riskler ve iklim değişikliğinin kesişen riskleriyle mücadele etmenin yeni normalin temel taşı olacağıdır” dedi.

Bölgelere Göre Yöneticilerin Endişe Duyduğu Riskler
Bölge
Risk #1
Risk #2
Risk #3
Risk #4
Risk #5
Küresel
İşsizlik
Bulaşıcı hastalıkların yayılması
Ekonomik/mali riskler
Siber saldırılar
Sosyal karışıklıklar
Doğu Asya ve Pasifik
Bulaşıcı hastalıkların yayılması
Varlık balonları
Doğal afetler
Bölgesel /
devletlerarası çatışmalar
Siber saldırılar
Avrasya
Bulaşıcı hastalıkların yayılması
Bölgesel/
devletlerarası çatışmalar
Sosyal karışıklıklar
Ekonomik/mali riskler
Devletlerin çöküşü veya krizi
Avrupa
Bulaşıcı hastalıkların yayılması
Siber saldırılar
İşsizlik
Ekonomik/mali riskler
Varlık balonları
Latin Amerika ve Karayipler
Kamu yönetimi zafiyetleri
İşsizlik
Sosyal karışıklıklar
Ekonomik/mali riskler
Bulaşıcı hastalıkların yayılması
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Enerji fiyatları
Ekonomik/mali riskler
Bulaşıcı hastalıkların yayılması
Yönetilemez enflasyon
Siber saldırılar
Kuzey Amerika
Siber saldırılar
Bulaşıcı hastalıkların yayılması
Veri dolandırıcılığı ve hırsızlığı
Doğal afetler
Varlık balonları
Güney Asya
İşsizlik
Teknolojilerin yanlış kullanımı
Enerji fiyatları
Sosyal karışıklıklar
Kamu yönetimi zafiyetleri
Sahra-altı Afrika
İşsizlik
Kamu yönetimi zafiyetleri
Altyapıların çöküşü
Bulaşıcı hastalıkların yayılması
Enerji fiyatları