2022’nin küresel riskleri belli oldu

Küresel Riskler Raporu 2022’ açıklandı. Pandemi devam ederken 2022’nin en önemli riskleri arasında iklim krizi, artan toplumsal bölünmeler, siber riskler ve eşit olmayan küresel toparlanma süreci yer alıyor. Dünya pandeminin üçüncü yılına girerken, iklim riskleri küresel endişeleri domine ediyor.

2022’nin en önemli küresel riskleri belli oldu. İlk sırada iklim sorunu ve toplumsal kriz yer alıyor. Dünya pandeminin üçüncü yılına girerken, iklim riskleri küresel endişeleri domine ediyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından, Marsh&McLennan Şirketleri, SK Group ve Zurich Sigorta Grubu ile Oxford Üniversitesi, Singapur Ulusal Üniversitesi’nin stratejik ortakları ve Wharton Risk Yönetimi ve Karar Süreçleri Merkezi’nin akademik danışmanlarıyla hazırlanan Küresel Riskler Raporu 2022’yi açıklandı.

Rapora göre, en önemli ve uzun vadeli riskler iklim riskleri ile ilgiliyken; en önemli kısa vadeli küresel endişeler arasında ise toplumsal bölünmeler, geçim krizleri ve zihinsel sağlık durumlarında bozulmalar yer alıyor. Ayrıca çoğu uzman, küresel ekonomik iyileşmenin önümüzdeki üç yıl içinde değişken ve dengesiz olacağına inandıklarını belirtiyor.

2022’DE YÜKSELEN 4 RİSK

Rapor, siber güvenlik, uzay rekabeti, iklim geçişlerindeki istikrarsızlık ve göç baskıları olmak üzere yükselen riskleri 4 alan özelinde inceliyor ve her bir riskin başarılı yönetimi için küresel koordinasyon gerektirdiğini belirtiyor.

Rapora göre, 2022’nin en önemli riskleri arasında; pandemi devam ederken, en önemli riskler arasında iklim krizi, artan toplumsal bölünmeler, siber riskler ve eşit olmayan küresel toparlanma süreci yer alıyor. Uzmanlarla yapılan küresel ankete göre, her 6 kişiden yalnızca 1’i iyimser ve hatta her 10 kişiden yalnızca 1’i küresel toparlanma sürecinin hızlanacağına inanıyor.

TOPLUMSAL BÖLÜNMELER ARTIYOR

Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Saadia Zahidi, raporla ilgili şu tespitleri yapıyor: “Sağlık sorunları ve ekonomik istikrarsızlıklar toplumsal bölünmeleri artırıyor. Bu durum ise, toplumlar arasında ve uluslararası topluluklar arasında iş birliğinin daha eşit ve hızlı bir küresel iyileşme sağlaması için temel olacağı bir zamanda gerilim yaratıyor. Küresel liderler bir araya gelmeli ve amansız küresel zorluklarla mücadele etmek ve bir sonraki krizden önce direnç oluşturabilmek için koordineli ve çok paydaşlı bir yaklaşım benimsemelilerdir.”

UZAY RİSKLERİ SIRALAMAYA GİRDİ

Marsh, Kıta Avrupası Risk Yönetimi Lideri Carolina Klint ise Küresel Riskler Raporu 2022 hakkında şunları söylüyor: “Şirketler pandeminin etkilerinden kurtulurken, organizasyonel dayanıklılık ve çevre-sosyal-yönetişim referanslarına odaklanmalarını haklı olarak keskinleştiriyorlar. Siber tehditler, onları kalıcı olarak ortadan kaldırma yeteneğimizden daha hızlı büyürken, güvenilir ve karmaşık siber risk yönetimi planları olmadan ne dayanıklılık ne de yönetişim mümkün görünmüyor. Benzer şekilde jeopolitik hırslar ve gerilimlerdeki artış göz önüne alındığında, şirketlerin uzay risklerini, özellikle de giderek daha fazla bağımlı hale geldiğimiz uydulara yönelik riskleri anlamaya başlamaları gerekiyor.”

Zurich Sigorta Grubu Riskten Sorumlu Başkanı Peter Giger ise, “İklim krizi, insanlığın karşı karşıya olduğu uzun vadeli en büyük tehdit olmaya devam ediyor. İklim değişikliği konusunda harekete geçilmemesi, küresel GSYİH’ı altıda bir oranında küçültebilir ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda alınan taahhütler, 1.5 derece hedefine ulaşmak için hala yeterli değildir. Hükümetlerin ve şirketlerin karşılaştıkları risklere göre hareket etmeleri, ekonomileri ve insanları koruyan yenilikçi, kararlı ve kapsayıcı bir geçişi teşvik etmeleri için çok geç değil” diyor.