Genel sağlık sigortası prim borcu olanlara müjde

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile genel sağlık sigortası prim borcu olanlar 2022’nin sonuna kadar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar sene sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık prim borcu olanlara 2022’nin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanındı. Böylece, prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi bu yılın sonuna kadar uzatılmış oldu.

Bugün gelinen noktada GSS açısından yeni bir af ya da yeni bir düzenleme yok. Herhangi bir işte çalışmayan ya da sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayanlar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için primlerini kendileri ödeyip, GSS sistemine girmek zorunda.

ÖZEL HASTANELERE GİDİLEMEYECEK

GSS borcu olanlar, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Hatta 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kurlular da devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Ancak Resmi Gazetede yayımlanan karar ile GSS primini kendi ödeyenler ile Bağ-Kurlular, geçmiş dönem prim borcu olup olmadığını bakılmaksınız 31 Aralık 2022’ye kadar devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

Prim borcu olanlar sadece devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinden bu hizmeti alabilecek; SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olamayacaklar.