2023’te BES’e aktarılacak katkı tutarı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, 2023 bütçesinde, bireysel emeklilik sistemine aktarılacak tutarı da açıkladı. Nebati, “Bireysel Emeklilik Sistemi devlet katkısı ödemelerine 13,6 milyar lira aktarılacak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılında, bütçeden, BES’e aktarılacak devlet katkısı tutarını açıkladı. Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin sunumunda yaptığı konuşmada BES’e aktarılacak tutarı da açıkladı.

Nureddin Nebati, 2023 yılı bütçe teklifinde Bakanlığın, Ana Hizmetlerine İlişkin Olarak Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı, Hazine Varlıklarının ve Yükümlülüklerinin Yönetimi Programı, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Programı ile Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi Programının yer aldığını belirterek, “Bakanlığımızın 2023 yılı toplam bütçe teklifi 2,2 trilyon liradır. Faiz hariç tutulduğunda bütçe teklifi 1,6 triyon TL olmaktadır. Bu teklifin yaklaşık yüzde 1’ine tekabül eden 15,5 milyar lira Bakanlığımız hizmetleri için kullanılacaktır. Bu kapsamda personel ve sosyal güvenlik giderleri için 7,1 milyar lira, mal ve hizmet giderleri için 7,4 milyar lira, cari transferler için 146 milyon lira, sermaye giderleri için 894,5 milyon lira teklif edilmiştir” dedi.

DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNE 13,6 MİLYAR LİRA

Nureddin Nebati, Bakanlığın, 2023 yılı bütçesinin faiz hariç yaklaşık yüzde 99’luk kısmı olan 1,6 trilyon lirasının diğer kamu idarelerinin hizmetlerinin finansmanı için ayrıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu kapsamda SGK için 405 milyar lira, mahallî idarelere 375,4 milyar lira, fon paylarına 117,4, yükseköğretim kurumlarına 127,9 milyar lira, kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün devredilen personeli için 6,2 milyar lira, su kanalizasyon ve altyapı desteklerine yönelik 1,5 milyar lira, KİT’lere ve diğer kamu sermayeli kuruluşlara 489,9 milyar lira, Bireysel Emeklilik Sistemi devlet katkısı ödemelerine 13,6 milyar lira, Kredi Garanti Fonu’na 7 milyar lira, diğer giderlere 85 milyar lira aktarılarak kullanılacaktır. Faiz harcamaları için ayrılan kaynak tutarı ise 565,6 milyar liradır.”