Afet bölgesinde sigortalılara lütuf ödemesi yapılacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK), Genel Hayata Etkili Afet Bölgeli ilan edilen yerlere yönelik tavsiye kararı aldı. SEDDK, tavsiye kararlarının açıkladı. Buna göre, yangınlarda zarar gören mallara ait konut sigortası, kara araçları kasko sigortası gibi mal sigortalarına sahip vatandaşların zararlarının tazmininde, poliçelerde teminatı sınırlayan hususların sigortalı lehine yorumlanarak zarar gören vatandaşların teminatsız bırakılmaması adına azami özenin gösterilmesi istenirken, hasar ödemelerinin mümkün olan durumlarda sigorta şirketlerince ex-gratia (lütuf-hatır ödemesi) kapsamında değerlendirilmesinin faydalı olacağına değinildi.

SEDDK’nın açıklamasında, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde orman yangınlarından zarar gören vatandaşların ve yangınlara müdahale çalışmalarına katılan resmi görevlilerin sigorta ihtiyaçlarının kolaylaştırılması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına karar verildiği belirtildi. Vatandaşların zararlarının hafifletilmesi amacıyla SEDDK tarafından alınan tavsiye niteliğindeki kararların başında orman yangınlarında zarar gören mallara ilişkin hasarların ödenmesinin geldiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yangınlarda zarar gören mallara ait konut sigortası, kara araçları kasko sigortası gibi mal sigortalarına sahip vatandaşlarımızın zararların tazmininde, poliçelerde teminatı sınırlayan hususların sigortalı lehine yorumlanarak zarar gören vatandaşların teminatsız bırakılmaması adına azami özenin gösterilmesi, hasar ödemelerinin mümkün olan durumlarda sigorta şirketlerince ex-gratia (lütuf-hatır ödemesi) kapsamında değerlendirilmesi faydalı olacaktır” denildi.

İlave Bir Ay Süre Tanındı

Açıklamada, hasar ödemelerinin en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla mevzuat gereği sigortalılardan talep edilen bilgi ve belgelerin temini konusunda yangından zarar gören vatandaşlara azami ölçüde kolaylık sağlanmasının önem arz ettiği belirtilerek, sigorta poliçelerine ilişkin yapılacak prim ödemelerinde yaşanması muhtemel gecikmelerde poliçelerin iptal edilmemesi ve ödemelerin yapılabilmesi için ilave olarak en az bir ay süre tanınması istendi.

Trafik Sigortasında İlave Prim Uygulanmayacak

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

  • Afet bölgesi ilan edilen yerlerde zarar gören vatandaşlar tarafından zorunlu trafik sigortası yaptırılması veya yenilenmesinde yaşanabilecek olası gecikmeler göz önünde bulundurulacak ve 31 Ağustosa kadar zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekenler için ilave prim uygulanmayacak, sigortalıların hasarsızlık indirim hakkı kullanımı olumsuz etkilenmeyecek.
  • Bu bölgedeki madenlerde poliçe başlangıcından itibaren 6 ay içinde yenilenmesi gereken risk incelemesi bir ay ertelendi.
  • Yangınlarda vefat eden vatandaşların vefat teminatlı sigorta poliçelerine ilişkin yapılacak tazminat ödemelerine öncelik tanınacak.
  • Zarar gören vatandaşlara hayat veya sağlık sigortası yaptırılmasında yaşanabilecek olası gecikmeler göz önünde bulundurularak, sigortalıların bu süreçlerinde hak kaybına uğramamaları, yangınlar nedeniyle, özel sağlık sigortasını kullanan vatandaşların varsa hasarsızlık indirim hakkı kullanımının olumsuz etkilenmemesi, ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan vatandaşların kullanım hakkının eksilmemesi hususları önem arz etmektedir.

Poliçe Yenilemeleri Hızlıca Yapılacak

  • Ekspertiz faaliyetleri en kısa sürede tamamlanacak.
  • Risk öncesinde hasarı önlemek ve hasar gerçekleştikten sonra azaltmak amacıyla yapılacak zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması tedbirleri ve bunlara ilişkin masraf, makul giderlerin teminat kapsamında sayılması ve bu tedbirlerin iyi niyet esasınca genişletilerek yorumlanması, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması tedbirleri için hasar ihbarı sonrasında avans ödemesi yapılması, ikame araç temin etme sürelerinin uzatılması, asistans hizmet kapsamlarının genişletilmesi hususlarında kolaylık sağlanması tavsiyelerinin şirketlerce değerlendirilmesi faydalı olacaktır.
  • Tüm branşlar için poliçe yenilemeleri en hızlı şekilde yapılacak ve yenileme işlemlerinde gecikmeye mahal verilmeyecek.