Anadolu Sigorta’nın Sürdürülebilirlik Raporu Yayımlandı

Anadolu Sigorta, 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. 1 Ocak- 1 Aralık 2020 tarihleri arasındaki şirket faaliyetlerinden kaynaklı; sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik, yönetimsel yaklaşım ve taahhütleri kapsayan rapor, elde edilen performans sonuçlarına ışık tutarak, geleceğe dönük sürdürülebilirlik bakış açısını da özetliyor. Raporun detaylarını paylaşan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk, “Geleceği kazanmak için ürün ve hizmet süreçlerimizde birçok farklı teknolojiyi kullanarak sektörümüzde ilklere imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Sigorta, sürdürülebilirlik yolculuğunda gerçekleştirdiği çalışmaları, bu yıl 3’üncüsünü hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaştı. Raporda, şirket faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve taahhütler ile birlikte, elde edilen performans sonuçları yer alıyor. Şirketin geleceğe dönük ve sürdürülebilirlik bakış açısını da yansıtan rapor, sürdürülebilirlik yolculuğunda gerçekleştirilen çalışmaların da önemine vurgu yapıyor. Global Reporting Initiative (GRI) standartları temel seçeneğine uyumlu olarak hazırlanan rapor 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsıyor.

“Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Sistemimizi Devreye Aldık”

Anadolu Sigorta’nın kurulduğu günden itibaren çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyerek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı öncelik olarak benimsediğini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk, “Bu yıl üçüncüsünü yayımladığımız sürdürülebilirlik raporumuzla tüm paydaşlarımızın kurumsal sürdürülebilirlik politikalarımızdan iş modelimize, ürün ve hizmetlerimizden toplumsal gelişim çalışmalarımıza kadar, bir dizi başlıkta Anadolu Sigorta ile ilgili en doğru bilgiye ulaşmalarını hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik konularının iş modelimize entegrasyonu, Anadolu Sigorta için yüksek öncelikli konuların başında geliyor. Bu doğrultuda, faaliyetlerimiz sırasında takip ettiğimiz ana ilkeleri, faaliyet alanlarını, yönetsel araç ve süreçleri Sürdürülebilirlik Politikamız tarif ediyor. Doğrudan faaliyetlerimize ek olarak sigortacılık süreçlerimiz ile yarattığımız etkinin çok büyük olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi ve yönetişiminin, iş modelimize ve iş yapış süreçlerine entegrasyonu için 2020 yılında yeni bir projeye imza atarak Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Sistemimizi devreye aldık” diye konuştu.

“Yıllık Enerji Tüketimimiz ve Sera Gazı Emisyon Miktarımız Düştü”

Salgın hastalıkları tetikleyici etkisi de bilinen iklim değişikliğini en büyük küresel risklerden biri olarak değerlendirdiklerini açıklayan Erberk, şunları söyledi:

“İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımız doğrultusunda operasyonel tüketimlerimizi sürekli takip ederek yönetiyoruz. Bu doğrultuda çalışan başına yıllık enerji tüketimimiz 13 GJ’den 9 GJ’e kadar geriledi. Buna paralel olarak çalışan başı sera gazı emisyon miktarımız da 1,6 tCO2e’den 1,2 tCO2e’ye kadar düştü. Bu düşüşlerin altında yatan sebeplerden biri her ne kadar pandemi süreci ile hayatımıza giren uzaktan çalışma düzeni olsa da normal çalışma rutinine döndükten sonra da bu performansı ileriye taşımak istiyoruz. Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan etkileri azaltmaya çabalarken, ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesi ve enerji güvenliği için azami öneme sahip olduğunu düşündüğümüz yenilenebilir enerji projelerine destek vermeye de devam ediyoruz. Raporlama döneminde hayata geçirdiğimiz ‘Bireysel Çatı Tipi Güneş Enerji Paneli Sigortası’ ürünümüz ile 10 kWh’ya kadar elektrik üretimi sağlayan güneş enerji panellerine teminat sağlamaya başladık. Rüzgar enerjisi alanında 745 MW, güneş enerjisi alanında ise 1400 MW kurulu güce teminat veriyoruz. Müşterilerimizin iklim risklerini yönetmelerine destek olmak, bir sigorta şirketi olarak iş modelimizin önemli parçalarından biri. Özellikle sel ve toprak kayması risklerinin yönetilmesi için kullandığımız risk haritalarımızı, üç yeni il ekleyerek ve altı ilin de kapsamını genişleterek geliştirdik” diye konuştu.

“Dijitalleşme Sayesinde Faaliyetlerimizin Çevresel Etkilerini Yönetiyoruz”

Sigortacılık sektörünün rotasını belirleyen dijital gelişmelere yönelik, öncü çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Erberk, “Gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme çalışmaları, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini yönetme konusunda da bize yardımcı oluyor. Doğrudan etkilerimizi yönetmek amacıyla kağıtsız sigortacılığa geçiş yönünde sürekli iyileştirici adımlar atıyoruz. Raporlama yılında kağıt tüketimlerimizi daha da azaltarak, bir önceki yıla kıyasla kişi başı kağıt tüketimimizi 5 kg’dan yaklaşık 2 kg’a kadar düşürdük. Sürdürülebilirlik konusunda yalnızca kendi faaliyetlerimiz için değil, tüm paydaşlarımızın menfaati için çalışıyoruz. 2020 yılında acentelerimizde acente başı poliçe kağıt tüketimi de 23 kg’dan 18 kg’a düştü” dedi.