Ancak 2023’te, 2019 seviyesine dönülür

McKinsey&Company küresel sigorta sektörünü değerlendirdi. Kovid-19’un etkisinin değerlendirildiği araştırmada, salgının hayat sigortalarında etkisinin şiddetli olacağı belirtilirken, sigorta endüstrisinin 2023 yılında ancak 2019 seviyelerine geri döneceğine dikkat çekiliyor.

McKinsey&Company küresel sigorta sektörünü değerlendirdi. Aynı zamanda McKinsey&Company Küresel Sigorta Sektörü Raporu’nu da güncelledi. Değerlendirmede, kovid-19’un etkisinin, diğer iş kollarına kıyasla hayat sigortası üzerinde şiddetli olmasının beklendiği belirtilerek, sigorta endüstrinin 2022 veya 2023 yılına kadar 2019 seviyelerine geri dönmesinin beklenmediği ifade edildi.

Diğer iş kollarına kıyasla daha yavaş toparlanmanın başlıca nedenlerinin, sektörün tasarruf odaklı ürün karması, kişisel ve ticari arasındaki değişen etki ve kısıtlamadan kaynaklanan sigortalama ve dağıtım zorlukları olduğuna dikkat çekilen değerlendirmede, şu görüşlere yer verildi:

Prim Kaybı Oto Sigortalarında Olacak

Pandeminin, özellikle 2020 ve 2021’de hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda mülk ve kaza sigorta primleri üzerinde kısa vadede olumsuz etkisi olması bekleniyor. Artan işsizlik ve azalan harcanabilir gelir nedeniyle tüketicilerin karşılaştığı ekonomik zorluk, tamamen zorunlu sigorta ürünlerine doğru kayma veya mevcut poliçelerde azalan bir kapsam anlamına gelecek. Primler üzerindeki en büyük etkinin, yeni otomobil satışlarında ve filo boyutlarında düşüşe neden olmasıyla birlikte motor sigortasında olması bekleniyor. Seyahat ve ticaret kısıtlamaları; denizcilik, havacılık ve ulaşım, seyahat sigortası gibi ürünleri de etkilemiştir.

Dağıtım Kanalları Etkilenecek

Bu arada, özellikle Hindistan gibi ürünün zorunlu olmadığı coğrafyalarda, özel sağlık sigortası talebinin 2020’den itibaren artması muhtemeldir. Bu talep, istihdamla ilgili belirsizlik ve kısıtlı kişisel finansman nedeniyle yine de kısmen hafifletilecektir.

Son olarak, kovid-19 krizinin hem kısa hem de uzun vadede dağıtım kanallarını etkilemesi bekleniyor. Kısa vadede, kısıtlamaların etkisi dağıtım kanalları arasında farklılık gösterecektir. Örneğin, sigorta aracıları ciddi şekilde etkilenirken, dijital dağıtım önemli ölçüde daha az etkilenir. Uzun vadede, sigorta endüstrinin dijital dağıtımı benimsemesi bekleniyor. Pandemi ayrıca müşterileri doğrudan veya çevrimiçi kanallara duyarlı hale getirebilir ve genel dağıtım alanındaki paylarını artırabilir.

Salgında büyümeyi sürdürmek için sigortacıların bölgeler ve iş kolları arasındaki farklılıkları görmesi çok önemli.

Küresel Sigorta Pazarı

McKinsey & Company Küresel Sigorta Sektörü Raporu’nu da güncelledi.  Rapora göre; küresel sigorta sektörü, 2019 yılında 2018’e göre yüzde 4,9 büyüdü. 2010 yılından 2018’e kadar geçen döneme bakıldığında da yüzde 3’lük yıllık bileşik büyüme oranından biraz daha yüksek bir seviyenin yakalandığı ve toplam primlerin 5 trilyon Euro’ya ulaştığı görülüyor.

Bölgesel düzeyde, Amerika kıtası 2018’den 2019’a yüzde 6 ile en yüksek prim büyüme oranına sahipken, Asya Pasifik (APAC) bölgesi yüzde 5 ile ikinci sırada yer alıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin 2019 büyüme oranı da yüzde 3.

McKinsey uzmanları, sigorta dağıtım eğilimleri bölgeye ve ürüne göre farklılık gösterse de acente ve komisyoncuların yüz yüze satış gücünün sektöre hâkim olduğunu belirtiyor. Bu doğrultuda; doğrudan satışların son yıllarda ciddi oranda arttığına ve bazı coğrafyalarda doğrudan satış yapan oyuncuların, piyasada daha iyi performans sergiler hale geldiğine dikkat çekiliyor.