Benli: Metal yaka, beyaz yakalının yükünü hafifletti

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta sektöründeki dijital gelişime değindi. Sektörün, son 10 yılda iş yapış şekillerinde önemli değişiklikler yaşandığını belirten Atilla Benli, metal yakalı yapay zeka algoritmalarının, beyaz yakalı çalışanların yükünü hafiflettiğini söyledi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, metal yakalı yapay zeka algoritmalarının, beyaz yakalıların operasyon yükünü hafiflettiğini söyledi. Atilla Benli, sigorta sektörünün teknolojik gelişimini değerlendirdi.

TSB Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün 2020 yılı gelişmelerini ve 2021 yılı öngörülerine ilişkin Anadolu Ajansına değerlendirmede bulundu. Anadolu Ajansı’nın internet sitesinde yayımlanan habere göre Atilla Benli, sigorta sektöründeki teknolojik gelişmeye de değindi.

Atilla Benli, sigortacılık sektöründe son 10 yıldaki gelişmelere bakıldığında, iş yapış şekillerinde önemli değişiklikler meydana geldiğini, değişikliklerin teknolojik gelişmelere bağlı olarak salgın öncesindeki dönemde başladığını ve salgınla birlikte ivme kazandığını söyledi.  Sigortacılık sektöründe dijitalleşme rüzgarının hız kesmeden esmeye devam ettiğini belirten Atilla Benli, 2016 yılından bu yana birçok sigorta şirketinin bu alanda yatırım yapmaya başladığını, son iki yıldır da yapay zeka algoritmalarının hayatlarında aktif olarak yer aldığını kaydetti.

Yapay Zeka Süreçleri Sıfır Hata İle Yürütüyor

Atilla Benli, trafik sigortası gibi standart teminatlara sahip olan sigorta branşlarında otomatik fiyatlamaya olanak sunma, satış sonrası hizmet süreçlerinde müşteri taleplerine anında dönüş yapabilme gibi fonksiyonlarıyla; ‘metal yakalı’ yapay zeka algoritmalarının, ‘beyaz yakalı’ çalışanların stratejik iş kollarında daha fazla zaman harcamaları avantajını sunduğunu söyledi. Metal yakalı yapay zeka algoritmalarının insan üzerindeki operasyon yükünü almasıyla beraber, hataya açık birçok sürecin de otomatik kontrol mekanizmalarıyla sıfır hata ile yürütüldüğüne değinen Atilla Benli, şu açıklamaları yaptı:

“Örneğin, robotik süreç otomasyonu uygulamaları hasar süreçlerini kontrol ve iş tekrarı gibi kayıplara kapatırken, görüntü işleyen algoritmalar karlılık maksimizasyonuyla beraber, suistimal kapısını da kapatarak hasar süreçlerinin çehresini değiştirmeye başlamıştır. Hasar süreçlerinde pandemi dönemindeki en majör değişikliklerden bir diğeri de hasar süreçlerinde yerinde yapılan hasar incelemesi yerine teknolojinin de yardımı ile uzaktan inceleme uygulamalarına başlanmış olmasıdır. Dronlar aracılığı ile 2D, 3D fotoğraflar ve videolar ile hasar büyüklüğü kısa süre içerisinde tespit edilebilmektedir. Yine bu görüntülerin veriye dayalı analizleri ile hasar incelemeleri yapılmaya başlanmış, geleneksel yöntemlerle günleri bulan işlem süreleri, saatler ve hatta dakikalar içerisinde sonuçlandırılarak kapatılmaktadır.”

Sigorta Sektörünün 2021 Ajandası

Atilla Benli, 2021 yılında sigorta sektöründe yaşanacak gelişmelere de değindi:

  • Satın alınan sigorta poliçesinin koşullarını herkesin kolaylıkla anlayabilmesi, gerek beklentilerin karşılanması gerekse de sigorta penetrasyonunun artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda sigorta genel şartlarının sadeleştirilmesi ve dilinin yalınlaştırılmasına yönelik bir çalışmayı sürdürmekte ve 2021 yılı içerisinde hayata geçmesini beklemekteyiz.
  • Banka teminat mektubunun kullanılabildiği her alanda kefalet sigortasının da sunulabilmesine imkan sağlayacak kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar 2021 yılında da devam edecek.
  • Yeni bir hedef kitle sağlayacak 18 yaş altı kesimin BES’e dahil edilmesi ve BES’te dijitalleşmenin artırılmasının yanı sıra 2021 yılı ajandamızda yer alan ulusal tasarrufların artırılması ve bu amaçla BES’in geliştirilmesi için üst politika metinlerinde de yer alan otomatik katılım uygulamasının revizyonu ile Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine geçiş, dövizli BES uygulaması, BES birikimlerinin teminat gösterilmesine imkân sağlanması veya kısmi çekiş hakkı verilmesi gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
  • Hayat sigortalarında, kredi bağlantılı sigortaların yanı sıra birikimli hayat ürünlerinin gelişmesi, hayat sigortalarında ürün çeşitliliğinin ve penetrasyonun artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.
  • Bireysel kredilerle bağlantılı sigortalara ilişkin mevzuat, Ticaret Kanunu’nun hayat sigortalarına İlişkin maddelerinde ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin çalışmalar yaptık, önerilerimizi otoriteyle paylaştık. Bu konu takibimizde olacak.
  • Hayat sigortalarında, eğitim sigortası, yıllık gelir sigortası, uzun süreli bakım sigortası gibi ürünlerin geliştirilmesi gündemimizde yer alacak.