BES şirketleri yatırım tavsiyesinde bulunabilecek

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğ ile emeklilik şirketlerine, BES katılımcılarına yorum ve tavsiyelerde bulunmalarına imkan tanındı. SPK, ayrıca bir basın açıklaması da yayınladı. Açıklamada, “Emeklilik şirketlerine, bireysel emeklilik fon payları ile sınırlı olarak, belli bir katılımcı ve katılımcı adayına veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki gruplara yönelik olarak yorum ve tavsiyelerde bulunması imkanı getirilmektedir” denildi.

Emeklilik şirketleri BES katılımcılarına yatırım tavsiyesi niteliğinden danışmanlık hizmeti verebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğe göre; emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik fon paylarına yönelik olarak belli bir katılımcı ve katılımcı adayına veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunabilecek.

SPK’NIN TEBLİĞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Tebliğ sonrası SPK, bir de basın açıklaması yayınladı. Yatırım danışmanlığı faaliyetinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanımlanan yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında sayıldığına ve söz konusu faaliyetin sadece Kurul tarafından izin verilmiş olan yatırım kuruluşları ve portföy yönetim kuruluşları tarafından icra edilebileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi.

“Öte yandan emeklilik şirketleri tasarrufların toplanması ve değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamakta, katılımcıların yatırım yaptıkları fonların performansının artırılması için daha etkin fonksiyonlar üstlenmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu amacın gerçekleştirilmesine katkı sağlanması için, 7.4.2022 tarih ve 31802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile emeklilik şirketlerine, bireysel emeklilik fon payları ile sınırlı olarak, belli bir katılımcı ve katılımcı adayına veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki gruplara yönelik olarak yorum ve tavsiyelerde bulunması imkanı getirilmektedir. Yatırım kuruluşu olmayan emeklilik şirketlerinin bu faaliyetleri yürütebilmeleri için icra edilecek faaliyetlerin yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.”

YATIRIM DANIŞMANLIĞI DEĞİL

Basın açıklamasında, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber’de yer verilen; Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları ile kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile ilgili olarak verilen yönlendirici nitelikteki yorum ve tavsiyelerin yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemesine ilişkin hükümlerin, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem gören yatırım fonlarını da kapsayacak şekilde Tebliğ hükmü haline getirildiğine de değinildi.