Borç yapılandırması için son günler

Borç yapılandırması için 30 Mayıs son tarihti, ancak uzatılarak, 30 Haziran’a ertelendi. 30 Haziran tarihi de resmi tatile geldiği için sosyal güvenlik borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler 3 Temmuz mesai bitimine kadar başvurabilecek. Başvuru sonrası ilk taksit ödeme tarihi de ertelenerek, 30 Temmuz’a ötelendi. Peki, hangi borçlar yapılandırılacak? İşte, detaylar…

Son günlerde okuyuculardan sosyal güvenlik borç yapılandırması ile ilgili çokça soru alıyorum. Sorulara tek tek cevap vermek yerine hangi borçlar yapılandırma kapsamında, yapılandırmadan nasıl yararlanılacak, kimler yapılandırma yapabilecek detaylı anlatayım. Şunu belirteyim, yapılandırmadan yararlanmak için son günler.

Borç yapılandırması için 30 Mayıs son tarihti, ancak uzatılarak, 30 Haziran’a ertelendi. 30 Haziran tarihi de resmi tatile geldiği için sosyal güvenlik borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler 3 Temmuz mesai bitimine kadar başvurabilecek. Başvuru sonrası ilk taksit ödeme tarihi de ertelenerek, 30 Temmuz’a ötelendi. Peki, hangi borçlar yapılandırılacak; madde madde anlatayım.

  • Aralık 2022 öncesi tüm sosyal güvenlik borçları yapılandırılabilecek. Yapılandırılacak borçların içine; sigorta primi, Bağ-Kur primi, işsizlik sigortası primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi borçları, yanlış ve yersiz ödenmiş gelir ve aylıklardan doğan borçlar giriyor.

TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

  • Borçlar peşin veya taksitle ödenebiliyor. Yapılandırma kapsamındaki alacaklara, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) uygulanıyor.
  • Borç yapılandırması yapılıp da hesaplanan tutar 30 Temmuz’da peşin ödenirse hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı siliniyor.
  • Borcunu taksitle ödemek isteyenler; 12, 18, 24, 26 ve 48 aylık vadelere bölebiliyor. Tercih edilen taksit sayısına göre de belirli katsayı uygulanıyor. Borcunu 12 taksitle ödeyenler için 1.09, 18 taksitle ödeyenler için 1.135, 24 taksitle ödeyecekler için 1.18, 36 ay taksitle ödeyecekler için 1.27, 48 ay taksitle ödeyecek için 1.36 katsayı uygulanıyor.
  • Taksitle ödeme tercih edilir ve ilk taksit süresinde ödenirse SGK’dan ‘borcu yoktur’ yazısı alınabiliyor. SGK tarafından uygulanan haciz işlemleri de kaldırılıyor.

BAĞ-KURLULAR NE YAPACAK?

  • 31 Aralık 2022 tarihi öncesi Bağ-Kur prim borçları da yapılandırma kapsamında. Ancak 2022 Aralık tarihi öncesi durdurulan hizmet sürelerine ilişkin ihya yapılmasına yönelik yapılandırma imkanı tanınmadı. Bu nedenle ihya yapacak olan Bağ-Kurlular, bugünkü en düşük günlük kazanç üzerinden prim borçlarını ödemek durumundalar. Bağ-Kur prim borçları için borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik kanundan yararlanılabilir ve 2022 tarihine kadar olan prim borçları ucuz yapılandırılabilir.
  • 4/A kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklı sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezasından kaynaklanan prim borçları için e-Sigorta kanalıyla ya da posta yoluyla sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurulabilecek. Primini kendi ödeyen 4/A sigortalıları ise borç yapılandırması için sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurulabilecek. 4/C yani memur statüsünde çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan emeklilik keseneği, fiili hizmet süresi zammı borçları için e-Sigorta kanalıyla ya da Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne yapılandırma için başvurabilecek.
  • Ödemeler bankalar kanalıyla veya kredi kartıyla ya da banka kartıyla yapılabilecek.
  • Daha önceki yıllarda borç yapılandırmasından yararlananlar isterlerse borçlarını yeniden yapılandırabilecek.
  • İsteğe bağlı sigortalılardan prim borcu olanlar bu ay başvuru yapmaları halinde Haziran 2022’den sonraki aylara ait prim borçlarını yapılandırabilecekler.

Noyan DOĞAN/Hürriyet Gazetesi