Çarpıcı hayat dışı sigorta analizi: 2023 geçiş yılı

Swiss Re Institute, sektörün fiyatları yüksek risk ortamına uyarlamaya devam etmesi ve yüksek portföy getirilerinin net yatırım gelirini artırması nedeniyle dünya çapında hayat dışı sigorta kârlılığının artacağı 2023 yılının bir geçiş yılı olmasını bekliyor. Şirketlerinin kârlılığının 2023 yılında artan sermaye maliyetinden daha düşük kalması bekleniyor. Oranlardaki sertleşme ve kapasite kısıtlamalarının 2024 yılı boyunca devam etmesi muhtemel.

Hayat dışı sigorta sektörü, 1980’lerden bu yana en yoğun para politikası sıkılaştırmasının getirdiği yeni yüksek faiz oranı dönemine hızla uyum sağlıyor. Swiss Re Institute, sektörün fiyatları yüksek risk ortamına uyarlamaya devam etmesi ve yüksek portföy getirilerinin net yatırım gelirini artırması nedeniyle dünya çapında hayat dışı sigorta kârlılığının artacağı 2023 yılının bir geçiş yılı olmasını bekliyor. 

Swiss Re Institute’nün ‘Daha Yüksek Riskli, Daha Yüksek Getirili Bir Dünyada Hayat Dışı Sigorta’ araştırmasına göre, daha güçlü kârlılık görünümüne rağmen, hayat dışı sigorta şirketlerinin kârlılığının 2023 yılında artan sermaye maliyetinden daha düşük kalması bekleniyor. Oranlardaki sertleşme ve kapasite kısıtlamalarının 2024 yılı boyunca devam etmesi muhtemel.

SERMAYE MALİYETİ ARTTI

1980’li yıllardan bu yana yoğun para politikası sıkılaştırması, hayat dışı sigortaları da derinden etkiliyor. Pandemi sonrası yüksek enflasyon nedeniyle merkez bankalarının neredeyse yüzde 95’i 2021’den bu yana politika faiz oranlarını artırdı. Bu, yatırım yapılan varlıklar için çok daha yüksek yatırım getirisi sağlıyor ancak hayat dışı sektör için özsermaye maliyetini on yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıkardı.

Araştırma, yüksek faiz oranlarının sigorta şirketlerinin yatırım sonuçları üzerindeki faydasının, buna eşlik eden artan sermaye maliyetinden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Sigortacıların sermaye maliyeti, sıkılaştırma döngüsünün başlangıcından bu yana tüm büyük bölgelerde arttı. Avrupalı ​​sigortacılar risksiz oranlarda en büyük artışı gördü.

Ancak ortalama hayat dışı yatırım portföyü genellikle kazanılan net primlerin 2,5 katı olduğundan, ilave 100 baz puanlık yatırım getirisi kabaca kombine oranda 250 baz puanlık bir iyileşmeye eşdeğerdir. 2021 ile 2023 yılları arasında birleşik oranda olası bir bozulma olsa bile, yüksek faiz oranları yeni işlerin sermaye maliyeti açısından karlılığını artırarak 2023’te daha güçlü büyümeyi teşvik ediyor. Buna karşılık, küresel mali krizden sonraki düşük faiz oranları, sigortacılar için kârlılıkta olumsuzluklara neden oldu. Hayat dışı sigorta şirketlerinin özsermaye getirileri (ROE), ne finansal kriz sonrası dönemde (2010-19) ne de pandemi döneminde (2020-22) küresel olarak özsermaye maliyetlerini karşılayamadı.

FİNANSAL AÇIDAN DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YOL

Daha yüksek faiz oranları sigorta ekonomisini dönüştürüyor ve sigortacıları uzun vadede finansal açıdan daha sürdürülebilir bir yola sokuyor. Yine de koruma açıklarını daraltmak için endüstri kaynaklarının, felaketler gibi gelişen risklerden kaynaklanan talep artışına paralel olarak büyümesi gerekecek. Örneğin, ABD mülkiyet ve kaza (P&C) sektörü sermayesinin son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 5 büyüdüğü tahmin ediliyor. Bu, doğal afet koruma ihtiyacında her yıl beklenen yüzde 7’lik büyümeden iki puan daha az. Bu koruma açığını daraltmak için sanayi sermayesi şeklinde kapasitede daha fazla büyüme yapılması gerekecek.

Küresel olarak korunmasız riske maruz kalmanın değeri son beş yılda istikrarlı bir şekilde arttı. Swiss Re Institute, doğal afetler, mahsul, ölüm ve sağlık sigortasına yönelik küresel koruma açıklarının 2022 için prim eşdeğeri açısından 1,8 trilyon ABD doları olduğunu tahmin ediyor.

2023’te sigortacılık tedbirlerinin hasar trendlerine uyum sağlaması ve yüksek portföy getirilerinin net yatırım gelirini artırması nedeniyle hayat dışı işlerin çoğunda kârlılığın artması bekleniyor. Hem birincil sigorta hem de reasürans sektörleri koruma açıklarının kapatılmasına katkıda bulunuyor. Yüksek risk farkındalığının hakim olduğu bir ortamda, reasüransın birincil sigorta sektörü için en yüksek kapasiteyi sağlamadaki rolü giderek daha önemli hale geliyor. Bu aynı zamanda, doğal afetlerin en büyük bölümünü kapsayan branş olan mülk re/sigortasının, son on yılda birincil sigortada yüzde 4,3 ve reasüransta yüzde 5,9 prim hacmi büyümesi gördüğü gerçeğine de yansıyor.

RİSK SERMAYESİ KISITLI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Mevcut yüksek faiz oranları ve yatırım getirileriyle yeni işlerin daha güçlü karlılığına rağmen, hayat dışı sigorta şirketlerinin mevcut risk sermayesi ve konuşlandırılan kapasitesi birçok açıdan kısıtlıdır. Bu, ekonomik ve sosyal enflasyon, Ukrayna’daki savaş gibi artan risklerin yanı sıra talep trendleri, rezervler ve diğer risklere ilişkin belirsizlikten kaynaklanmaktadır. Kapasite kısıtlamaları kısmen, yıllar süren ortalamanın üzerinde doğal afet kayıplarından sonra model belirsizliğinden de kaynaklanmaktadır. Yatırımcıların tereddüt etmesi ve getiri beklentilerinin artmasıyla birlikte, yeni hisse senedi ihraç etmek de daha az cazip hale geliyor.

Hayat dışı sigorta şirketlerinin daha yüksek talep ve risk ile sınırlı kapasiteye ilişkin birbiriyle rekabet eden talepleri göz önüne alındığında, sermayenin daha verimli kullanılması önemli hale geliyor. Reasürans, bu baskıları hafifletmek için esnek ve etkili bir sermaye ikamesi olarak işlev görebilir. Reasürörler, portföylerinin daha geniş bir coğrafya ve risk yelpazesine göre çeşitlendirilmiş olması nedeniyle sigorta şirketlerine, sigorta şirketlerinin sermaye maliyetlerinin altındaki maliyetlerle bilançolarına erişim olanağı sunabilirler. Reasürans, sigorta şirketlerine sermaye verimliliğini artırarak (daha yüksek getiriler, gelişmiş ödeme gücü), eski yükümlülükler için kesinlik sağlayarak ve yeni işlerin büyümesini destekleyerek yardımcı olabilir.