Çarpıcı rapor. İstihdam büyümesi kötüleşecek

Kötüleşen işgücü piyasası koşulları hem istihdam yaratılmasını hem de işlerin kalitesini etkiliyor. Küresel işgücü piyasalarının görünümü son aylarda kötüleşti ve mevcut eğilimlere göre iş açıkları azalacak ve küresel istihdam büyümesi 2022’nin son çeyreğinde önemli ölçüde kötüleşecek.

Küresel işgücü piyasalarının görünümü son aylarda kötüleşti ve mevcut eğilimlere göre iş açıkları azalacak ve küresel istihdam büyümesi 2022’nin son çeyreğinde önemli ölçüde kötüleşecek. Artan enflasyon, birçok ülkede reel ücretlerin düşmesine neden oluyor. Bu, birçok ülkede en çok düşük gelir gruplarını etkileyen Covid-19 krizi sırasında gelirdeki önemli düşüşlerin üzerine geliyor.

Yeni bir ILO raporuna göre, kötüleşen işgücü piyasası koşulları hem istihdam yaratılmasını hem de işlerin kalitesini etkiliyor. Önümüzdeki dönemde işgücü piyasası eşitsizliklerinin artması muhtemel ve gelişmiş, gelişmekte olan ekonomiler arasında süregelen bir ayrışmaya katkıda bulunuyor.

4 MİLYAR KİŞİ KORUMASIZ

Rapora göre, Ukrayna savaşı başta olmak üzere bir dizi kriz 2022’de iş dünyasını derinden etkiledi. Gıda ve enerji enflasyonu, azalan reel ücretler, artan eşitsizlik, daralan politika seçenekleri ve gelişmekte olan ülkelerde artan borçlar nedeniyle işgücü piyasası olumsuz etkilendi. Belirsizlik ve kötüleşen beklentiler işe alımları etkilediğinden, ekonomik büyüme ve toplam talepteki yavaşlama da işçilere olan talebi azaltacak.
Raporda, küresel iş ve sosyal koruma programlarına ihtiyaç olduğu de belirtiliyor. Bu tür programlar, ülkelerin 400 milyon iş yaratmasına ve şu anda korumasız olan 4 milyar insana sosyal korumayı genişletmesine yardımcı olacak.

40 MİLYON TAM ZAMANLI İŞ AÇIĞI OLUŞTU

2022’nin başında, özellikle yüksek vasıflı mesleklerde ve kadınlar arasında, küresel çalışılan saat sayısı güçlü bir şekilde toparlanıyordu. Bununla birlikte, bu, kayıt dışı işlerdeki artıştan kaynaklandı ve 15 yıllık kayıt dışılık eğilimini tehlikeye attı. Durum yıl boyunca kötüleşti ve 2022’nin üçüncü çeyreğinde ILO tahminlerine göre çalışılan saat seviyesi salgın öncesi seviyelerin yüzde 1,5 altındaydı ve bu da 40 milyon tam zamanlı iş açığına tekabül ediyor.

Raporda, Ukrayna’daki savaşın ülke ekonomisi ve işgücü piyasası üzerinde dramatik bir olumsuz etkisi olduğu da belirtildi. ILO, 2022’deki istihdamın 2021’deki çatışma öncesi seviyenin yüzde 15,5 (2,4 milyon iş) altında olacağını tahmin ediyor. Bu tahmin, ILO’nun, çatışma başladıktan kısa bir süre sonra, Nisan 2022’deki 4,8 milyon işin kaybedileceğine ilişkin tahmini kadar düşük değil.

RUSYA, UKRAYNA SAVAŞININ ETKİSİ

Raporda, Ukrayna’da ve başka yerlerde iş arayan ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin çok sayıda olması, zorlukları artırıyor ve muhtemelen ücretler üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceği konusunda uyarıyor.
Rapor, ülkenin savaş öncesi toplam işgücünün yüzde 10,4’ünün şu anda diğer ülkelerdeki mülteciler olduğunu tahmin ediyor. 1,6 milyonluk bu grup, çoğunluğu daha önce eğitim, sağlık ve sosyal bakım sektörlerinde çalışmış olan kadınlardan oluşuyor. Yakın zamanda yapılan bir anket, şimdiye kadar ankete katılan Ukraynalı mültecilerin yüzde 28’inin ev sahibi ülkelerde ücretli veya serbest meslek sahibi olduğunu buldu.