DASK’ın birikmiş deprem rezervi 12 milyar lira

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, zorunlu deprem sigortası ve DASK hakkında açıklamalarda bulundu. Güler, DASK’ın 12 milyar liralık birikmiş rezervi olduğunu ve hasar ödeme kapasitesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. Güler, kentsel dönüşümün DASK kapsamında olmadığını da vurguladı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, DASK’ın, 12 milyar lira birikmiş deprem rezervi olduğunu ve hasar ödeme kapasitesinin 40 milyar lira olduğunu söyledi. Mete Güler, DASK ve zorunlu deprem sigortası üzerine açıklamalarda bulundu.

DASK’ın, 1999 Marmara Depremi sonrasında kurulduğunu ve kar amacı gütmeyen devlet kurumu olduğunu belirten Güler, “DASK, bir sigorta havuzu olarak planlandı. Gelirlerini de zorunlu deprem sigortası poliçe üretiminden gelen primler ile bunları finansal varlıklarda değerlendirmesiyle elde edilen finansal getirilerin toplamı oluşturmaktadır. Yaklaşık 21 senelik bir mazisi var. DASK’ın bugün itibariyle toplam birikmiş rezervi, 11.8 milyar lira. Yani 12 milyar liraya yakın birikmiş bir deprem rezervimiz var” dedi.

40 Milyar Lira Hasar Ödeme Kapasitemiz Var

Mete Güler, zorunlu deprem sigortasının, sigorta uygulaması olduğu için reasürans uygulamalarını da devreye sokarak hasar ödeme kapasitesi aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Son dönemdeki depremler de dikkate alınarak, hasar ödeme kapasitemizi arttırarak 25 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardık. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz; DASK, bugün itibariyle bir depremde 40 milyar lira hasar ödeme kapasitesine sahip.”

Mete Güler, DASK’ın, finansal varlıklarını nerelerde ve nasıl değerlendirildiğine de değinerek, DASK’ın, Afet Sigortaları Kanunu ile kurulduğunu ve sıkı bir mevzuata tabi olduğunu hatırlattı. Güler, “Kurumun, gelirleri ve giderlerinin nasıl olacağı ile ilgili kriterler var. Biz de bu kriterlere uygun olarak finansal varlıklarımızı, yani primleri ve finansal getirilerin toplamını tekrar finansal varlıklarda; hazine bonosunda, devlet tahvilinde, mevduatta tutuyoruz. Birikmiş rezervimiz, günü geldiğinde depremlerden sonra vatandaşlarımıza ödeyeceğimiz bir tutar olarak rezerv olarak beklemede” şeklinde konuştu.

İstanbul Depremine Hazır Olmak İçin Çalışıyoruz

Mete Güler, farklı senaryolar üzerinde çalışarak, reasürans uygulamalarını da devreye sokarak ek ödeme kapasitesi aldıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “DASK olarak temel perspektifimiz, özellikle beklenen İstanbul depremine mali ve operasyonel açıdan hazırlıklı olmak. 12 milyar liralık rezerv, 20 senelik bir geçmişi olan DASK için çok iyi bir rakam. Bu rezervi her zaman artırmamız gerekiyor. Tabi ki, bütün senaryoları uzmanlarımız çalışıyorlar, ilgili paydaş kurumlarla hareket ederek bu hesaplamaları yapıyorlar. Rezerv konusu sigortalılık oranları ile de alakalı.  Bugün sigortalılık oranı yüzde 57. Temel hedefimiz, yüzde 100 sigortalılık. Bu hedefe ulaştığımızda bu rezervlerin daha çok artacağını düşünüyoruz. Çünkü burası bir sigorta havuzu ve bu sigorta havuzunda biriken sigorta primleri günü geldiğinde havuzdan karşılanacak şekilde planlanıyor.”

Kentsel Dönüşüm DASK’ın Kapsamında Değil

Mete Güler, “Kentsel dönüşüm kapsamında konutu yıkılanlar DASK’tan ödeme alabilirler mi?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“DASK’ın hangi durumda ödeme yapacağı yasa ile belirlenmiş durumda Deprem sonucu konutta meydana gelen zararlar ve deprem sonucunda konuttaki yangın, tsunami, infilak, yer kayması gibi hasarlar sonucunda oluşan zararlar ödeniyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm ve bina güçlendirme çalışmaları kapsamında oluşan hasarlar için zorunlu deprem sigortası kapsamında bir ödeme yapılamıyor. Türkiye bir deprem ülkesi, yüzde 95’i fay hattı üzerinde; dolayısıyla depremle yaşamayı öğrenmemiz ve bu depremlere karşı topyekün mücadele etmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm burada önemli bir faktör. Depreme hazırlık açısından yine bina güçlendirme çalışmaları da çok önemli bir faktör. DASK ise depremden sonra oluşacak hasarlarda vatandaşlarımızın zor durumunda finansal açıdan onlara yardım etmeyi amaçlayan bir aktör.”