Değer kaybı tazminatı nasıl alınır? Eksperler anlattı

TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, araçlarda değer kaybı tazminatının nasıl alınacağını anlattı. Erdem, son dönemde, Değer Kaybı Raporu tanzimi ile ilgili çıkan haksız söylentilere de açıklık getirdi.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) ve TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, birçok araç sahibinin, araç değer kaybı konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını, araçlardaki değer kaybının sigorta şirketleri tarafından hesaplandığı, hak kaybının yaşandığı ve hatta talep edilen tazminatların ödenmediği şeklinde söylemler olduğunu belirterek, “Değer kaybı tazminatları, sigorta şirketleri tarafından değil; Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden sıra esasına göre atanan, ilgili branşta ruhsat sahibi, bağımsız ve tarafsız sigorta eksperleri tarafından hesaplanmaktadır” dedi.

Ahmet Nedim Erdem, kaza geçmişi olan araçların alım-satımında, araç değer kaybı belgesinin zorunlu kılınması durumunda, özellikle ağır hasar kayıtlı, yüksek TRAMER kayıtlı, değişen-boyanan parçası fazla olan araçların fiyatlarının, orijinalliği korunmuş araçlara göre düşeceğine ve ikinci el araç alacak kişilerin mağduriyetinin önüne geçileceğini de vurguladı.

Nereye, Nasıl Başvuracaksınız?

Ahmet Nedim Erdem, trafik kazalarının ardından araçta oluşan fiziksel zararların onarım bedelinin yanı sıra, sigorta poliçelerinin değer kaybı zararını da tazmin ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Eğer bir kaza yaptıysanız ve kaza nedeniyle aracınızda oluşan değer kaybının hesap edilmesini istiyorsanız, e-devlet üzerinden veya Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin web sayfası üzerinden ( www.sbm.org.tr ) online işlemler menüsü altındaki ‘Eksper Atama’ adımlarını takip ederek değer kaybı raporu için eksper ataması yapabilir, ayrıca zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesini düzenlemiş olan sigorta şirketinden de talepte bulunulabilirsiniz. Vatandaşın talebi sonrasında sistem, sıra esasına göre dosyaya eksper ataması yapmakta; atanan ilgili branştaki ruhsat sahibi, tarafsız ve bağımsız sigorta eksperi hak sahibi ile temasa geçerek araç üzerindeki değer kaybını ilgili mevzuat çerçevesinde, tam, doğru ve eksiksiz olarak tespit ederek raporunu oluşturmaktadır. Ekspertiz raporunda tespit edilen tutar, Sigorta Şirketi tarafından değerlendirilerek tazminat ödemesi doğrudan hak sahibinin banka hesabına kesintisiz olarak yapılmaktadır. Değer kaybı rapor ücreti kusur oranına göre ilgili sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Sigorta şirketinin, değer kaybı tazminat talebini tamamen veya kısmen reddetmesi veya talebe, başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak cevap vermemesi halinde yine araç sahibinin, Sigorta Tahkim Komisyonu’na (http://www.sigortatahkim.org/ ) şahsen ya da posta yoluyla başvurabilir.”

Eksperler Nasıl Görevlendiriliyor?

Ahmet Nedim Erdem, Değer Kaybı Raporu tanziminde, ilgili tüm taraflar için güvenin tesis edilmesi amacıyla atamaların SBM sistemi üzerinden sıra esasına göre yapıldığına da değinerek, “Son zamanlarda sıra usulü atama yapılmadığı yönünde söylemlere de rastlamaktayız. Bu söylemlere itibar edilmemesini rica ederiz.  Sigorta eksperleri camiası olarak,  sıra usulü atamayı, hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve mesleğimizin saygınlığı için bir teminat olarak görmekte olduğumuz gibi, bu sistemin kurallar çerçevesinde sağlıklı işlemesi için verdiğimiz çaba da herkesin malumudur” dedi.

Alım-Satımda, Değer Kaybı Belgesi Zorunlu Kılınmalı

Ahmet Nedim Erdem, öte yandan, kaza geçmişi olan araçların ikinci el satışı esnasındaki değer düşüklüğünün hali hazırda mutlak bir hesabı bulunmadığına dikkat çekerek, araçların alım-satımında, değer kaybı belgesinin zorunlu kılınması durumunda özellikle ağır hasar kayıtlı, yüksek TRAMER kayıtlı, değişen-boyanan çok parçası olan araçların fiyatlarının, orijinalliği korunmuş araçlara göre düşeceğine ve 3’üncü şahısların alım-satımdaki mağduriyetinin önüne geçileceğini söyledi. Ahmet Nedim Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kaza geçmişi olan aracın değer kaybı, alıcı ve satıcı arasında pazarlık usulü ile belirleniyor. Bu durum tarafların en azından birinin mağduriyetine sebep oluyor. Araç değer kaybının resmi olarak belgelendirilmesi, tüm mağduriyetin önüne geçecektir. İkinci el araç satışına konu tüm araçların istisnasız olarak tamamının değer kayıplarının tespit edilerek Sigorta Bilgi Merkezi  (SBM)  veya benzeri bir platform üzerine girişlerinin sağlanabilmesi ancak yeni yasal düzenlemeler ile sağlanabilir. Böyle bir yasal düzenleme halinde tarafsız ve bağımsız olarak hizmet vermekte olan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Levhasında kayıtlı ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri değer kaybı tutarının doğru ve eksiksiz olarak tespiti ile tarafların haklarının korunmasının teminatı olacaktır.”