Anadolu Sigorta, konut sigortasına enflasyon farkını ekledi

Anadolu Sigorta konut paket poliçesi kapsamında verdiği deprem teminatında, enflasyon kaynaklı bedel artışlarını da karşılıyor. Böylece, olası bir deprem hasarında sigortalıların kayıpları eksiksiz karşılanmış oluyor.

Konut sigortası paketleri ile sigortalılarının hayatını kolaylaştıran Anadolu Sigorta, hem Modüler Konut hem de Yeni Nesil Konut Sigortası poliçesinde, deprem sigorta bedelini, poliçenin tabi olduğu oranda enflasyona karşı da koruyor. Üstelik bu koruma sigortalı binanın, zorunlu Deprem Sigortası ile teminat altında bulunan kısmına da konut poliçesinde sağlanan enflasyon koruması oranında uygulanıyor. Bu sayede olası bir hasar durumunda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmiş oluyor.

Aktif ve riskli fay hatları üzerinde yer alan ve deprem gerçeği ile sıklıkla karşı karşıya kalınan ülkemizde, konut poliçelerinde deprem teminatının bulunması büyük önem taşıyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun verilerine göre; Türkiye’de zorunlu olmasına rağmen, deprem sigortalılık oranı yaklaşık yüzde 56 civarında. Konut poliçesi sahipliği oranının ise Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre yüzde 25 seviyelerinde olduğu biliniyor. Zorunlu deprem sigortası ile konut poliçesini birbirine karıştırmamak gerektiğine dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, zorunlu deprem sigortasının binaları teminat altına alan bir poliçe olduğunu, konut sigortasının ise binanın yanı sıra evin içindeki eşyayı; yangın, hırsızlık, su baskını gibi pek çok riske karşı koruma altına alan ve deprem teminatı varsa deprem kaynaklı zararlara karşı da koruyan geniş kapsamlı bir sigorta olduğunu dile getirdi.

“Kiracılar da Konut Sigortası Yaptırmalı”

Konut sigortasının sadece ev sahipleri için değil kiracılar için de büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Sönmez, “Bilinenin aksine, konut sigortası sadece ev sahiplerine yönelik bir sigorta değil, kiracıların da yaptırabileceği bir sigorta türü. Çünkü kiracı olunan konut içinde herhangi bir risk meydana geldiğinde, kiracılara ait eşya ile birlikte kiracının kusuru nedeniyle bina da zarar görebilir. Kiracının konut sigortası bulunuyorsa, kiracının kendi eşyasında meydana gelen hasarlarla birlikte kusuru nedeniyle binada ve komşularda oluşabilecek yangın, dahili su baskını vb. kiracının sorumluluğuna ait masrafları da poliçesi kapsamında karşılanıyor. Ev sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gereken deprem poliçesinin yanında evin sigorta bedelinin, zorunlu deprem sigortası limitini aşan kısmı ile ev içindeki eşyalar için de isteğe bağlı olarak konut poliçelerine deprem teminatı eklenebiliyor. Bu nedenle, binalarında deprem sebebiyle ortaya çıkabilecek zararların, DASK poliçesinin limitini aşan kısmı ile eşya için deprem, su hasarları, hırsızlık vb. muhtelif risklere karşı koruma almak isteyen sigortalılar, mutlaka konut sigortası yaptırmalı ve deprem teminatını da poliçelerine ekletmelidir. Ev sahipleri, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) teminat limiti üzerinde kalan kısım için konut poliçelerinde ‘Deprem Bina’ teminatını ve eşya için ‘Deprem Eşya’ teminatını almalı, kiracılar ise eşya için ‘Deprem Eşya’ teminatını konut poliçelerine mutlaka ekletmelidir” diye konuştu.