Dijital dönüşüm için sigortacılara 3 öneri

Dijitalleşme, tüm ekonomik faaliyet düzenlerini dönüştürüyor ve bu aynı zamanda şirketlerin risk profilindeki değişiklikleri ve öngörülemeyen olaylara karşı korumak istedikleri varlıkların doğasını da içeriyor. Peki, dijital dünyada ortaya çıkan risklere karşı sigorta şirketleri nasıl davranmalı? Sigorta şirketlerinin bu yeniliğe ayak uydurması için yapması gereken 3 şey ne?

Dijital şirketler, siber güvenlik gibi yeni ve ortaya çıkan risklerle karşı karşıya. Dijital şirketlerin değeri, veri, fikri mülkiyet (IP), yazılım veya çalışanların yetenek ve bilgilerinin yanı sıra şirketlerin kendi itibarı gibi fiziksel varlıklardan ziyade ağırlıklı olarak maddi olmayan varlıklardan elde edilir. Bazı tahminlere göre, maddi olmayan duran varlıklar artık S&P 500 şirketlerinin toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 90’ını temsil ediyor. Aynı zamanda, anketler bu tür varlıkların yüzde 20’sinden daha azının sigortalı olduğunu ortaya koyuyor.

Mapfre son yayınladığı bültende dijital dünyada ortaya çıkan risklere ve bu riskler karşısında sigorta şirketlerinin alması gereken pozisyonlara değiniyor.

ŞİRKETLERİN İTİBARI

Bültende, geleneksel olarak bir şirketin, fiziksel sermaye (stok, binalar, makine ve teçhizat) ve insan sermayesi, yani çalışanları aracılığıyla ekonomik değer ürettiğine değinilerek, bilançoda kayıtlı maddi duran varlıkların değerinin (borç olarak muhasebeleştirilen yükümlülükler düşüldükten sonra), bir şirketin net değeri için belirleyici olduğu vurgulanıyor. Günümüzde bir şirketin değerinin, piyasalarda iyi temsil edilmeyen itibar, insan sermayesi ve fikri mülkiyet gibi maddi olmayan varlıklarla çok daha fazla ilişkili olduğu belirtiliyor. Çalışmada, şu görüşlere yer verildi:

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ARTIK HAFTALAR ALIYOR

Küçük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra endüstriyel şirketlerin büyük çoğunluğu dijital iş modellerini benimsemiştir. Maddi olmayan yatırımların toplam ABD ticari yatırımları içindeki payı önemli ölçüde artmıştır. Bu hamle, covid-19’dan önce oldukça ilerlemişti, ancak pandemi trendi hızlandırdı ve dijital dönüşüm, artık aylar veya yıllar yerine haftalar alıyor.

Maddi olmayan varlıklar var ve şirketlerin itibarı gibi giderek daha önemli hale gelen maddi olmayan değerler de var. Mapfre Dış İlişkiler ve İletişim Genel Müdürü Eva Piera, “Bir şirketin maddi olmayan varlıklarının doğru yönetimi, iş gelişimine net değer katkısıdır ve bu özellikle günümüzün bilgi toplumunda önemlidir” diyor.

SİGORTACILAR TEKLİFLERİNİ GELİŞTİRMELİ

Şirket varlıklarının doğasındaki bu dönüşümün sigortanın oynayabileceği rol üzerinde yansımaları vardır. Tarih boyunca sigorta, şirketlerin yeni ürün ve hizmetler için pazar geliştirmelerine yardımcı olmuştur ve bu kesinlikle dijital teknolojiler için de geçerlidir. Halihazırda ticari sorumluluk politikalarının, siber ve fikri mülkiyet sigortası teminatlarının; dijital girişimcilerin karşı karşıya kaldığı bazı maddi olmayan riskleri karşılamak için geliştiğini görüyoruz. Bununla birlikte, sigortacılar dijital girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve kapsama alanında ortaya çıkan boşlukları dolduracaksa, özellikle ürün, süreç ve organizasyonel inovasyon yoluyla teklifleri geliştirmeleri gerekecektir.

DİJİTAL DÜNYADA HER ŞEY DAHA KARMAŞIK

Dijital dünyada tazminat, uğranılan hasarı neredeyse hiç onarmaz. Fiziksel dünyada da onarılamaz kayıplar vardır; sevdiğiniz birini kaybetmek gibi. Ancak çoğu telafi edilir. Dijital dünyada her şey daha karmaşık. Fidye yazılımı saldırısına uğrayan ve müşteri tabanı da dahil olmak üzere tüm verilerini kaybeden bir şirket, ekipman maliyeti, iş kesintisi maliyeti, veri ihlalleri için olası cezaların maliyeti gibi riskleri karşılayabilecektir.

Mapfre Küresel Dönüşüm Direktörü Joan Cuscó, “Müşterilerimiz için önemli olan her şeyi fiziksel dünyada yaptığımız gibi korumak istiyorsak, sigortacılar dijital dünyanın tüm yönetim döngüsünü kapsayan kapsamlı bir teklif geliştirmelidir” diyor.

YENİLİK BU ÜÇ TEMEL ALANDAN GELECEK

Mapfre’nin de aralarında bulunduğu başlıca uluslararası sigorta şirketlerinden oluşan düşünce kuruluşu çalışmada, sigorta şirketlerinin bu yeniliğinin üç temel alandan gelebileceğini açıklıyor:

Ürün Yeniliği: Parametrik teminatlar, kayıpların bedensel yaralanma ve fiziksel hasardan daha az ve ürün/hizmetlere erişim eksikliği veya düşük performansla daha fazla ilişkili olduğu durumlarda daha büyük bir rol oynayabilir.

Süreç İnovasyonu: Insurtechs ortamlarıyla ortaklık da dahil olmak üzere otomatik sigortalama ve kolaylaştırılmış teslimat, dijital işletmeler için esnek ve özelleştirilebilir kapsamı kolaylaştıracaktır.

Organizasyonel İnovasyon: İşletmelerini API stratejilerini benimsemek üzere yeniden yapılandırmak, sigortacıların dijital platformlarla bağlantı kurmasına ve işle ilgili bilgileri toplamasına olanak tanıyacaktır.