Doğal afetler zorunlu deprem sigortasına entegre edilecek

Zorunlu deprem sigortasının kapsamı genişliyor, başta sel olmak üzere diğer doğal afet türlerinin de ek teminat olmak üzere zorunlu deprem sigortasına entegre edilmesi için çalışmalara başlandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişleteceği yönünde açıklama yaptı. SEDDK’dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinin zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesini gündeme getirdiği belirtilerek, “Bu konuda sektörün regülatörü SEDDK tarafından çalışmalara başlandı” denildi.

Afetler İçin DASK Tarafından Teminatı Verilebiliyor

SEDDK yetkililerinden edinilen bilgiye DASK tarafından sunulan ve deprem riskine karşı teminat sağlayan zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi planlanırken, bu yöndeki çalışmaların ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Yetkililer, bu konuda şu değerlendirmeleri yaptı:

Bilindiği üzere ülkemizde zorunlu deprem sigortası teminatı 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği münhasıran DASK tarafından veriliyor. Aynı Kanun gereği, sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda deprem, sel, yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri doğal afetler için de DASK tarafından sigorta veya reasürans teminatı verilebiliyor. DASK tarafından bu teminatların hangilerinin verileceği hususu ise Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

İklim Değişikliğinin Etkisi Artarak Devam Edecek

İklim değişiklikleri ile birlikte dünyayı etkisi altına alan ve gelecek yıllarda artan bir ivmeyle devam etmesi beklenen doğal afetlerin sebep olduğu ve olacağı ekonomik kayıpların kurumlar özelinde nihai çözüme kavuşturulması beklenememekle birlikte bütüncül bir politika ile hareket edildiğinde, bu kayıpların en aza indirilmesinde sigortanın önemi büyük. Bu anlamda DASK, sigortalıların tek başlarına karşılayamayacakları zararları havuz yapılanması aracılığıyla bireyler arasında paylaştırırken, katastrofik risklerin doğurduğu zararları en aza indirmede kritik bir rol üstleniyor.

Çalışmalar Başladı En Kısa Sürede Tamamlanması Planlanıyor

SEDDK yetkilileri, geçtiğimiz aylarda ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve sel felaketleri DASK bünyesine dahil edilebilecek diğer doğal afet türlerinin neler olabileceği konusunu da gündeme  getirdiğini ve bu anlamda kamu yararı gözetilerek başta sel olmak üzere diğer doğal afet türlerinin de ek teminat olmak üzere zorunlu deprem sigortasına entegre edilmesi ile bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımına ilişkin çalışmaların başlatıldığını ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının planladığını belirtiyorlar.