Eşdeğer yedek parça düzenlemesi Meclis’te

Meclis’e sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde, sigorta şirketlerinin hasarlı araç onarımında eşdeğer parça kullanılmasına imkan tanıyan düzenleme de yer aldı. Tasarı yasalaştığında düzenleme de uygulamaya girecek. Düzenleme ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulacak sistemler çerçevesinde orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar ile yeniden kullanılabilir parçaların kullanılmasına, hasarların giderilmesi ve tazminatın ödenmesi süreçlerine dâhil edilmesine imkân sağlanacak.

Sigorta şirketlerine, hasarlı araçların onarımında eşdeğer yedek parça ve yeniden kullanılabilir parçaların kullanımına izin veren düzenleme Meclis’e geldi. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis’e sunuldu. Kanun teklifinde, hasarlı araç onarımında eşdeğer parça kullanılmasına imkan tanıyan düzenleme de yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 24 Ocak’ta, İzmir İş Dünyası Buluşması’nda yaptığı konuşmada, “Eşdeğer yedek parça ve yeniden kullanılabilir parçaların sigorta sektöründe kullanılabilmesinin yolunu açıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Düzenleme, Meclis gündemine geldi.

AMAÇ YERLİ SANAYİNİN GELİŞMESİ

Kanun tasarısının gerekçesinde Sigortacılık Kanununda düzenleme yapılarak hasarların giderilmesi ve tazminat ödemelerinde eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parçaların kullanılmasına imkan sağlanacağına yer verildi.

Kanun tasarısı ile Sigortacılık Kanununda düzenleme yapılarak, motorlu araç parçalarının üretiminde yerli sanayinin geliştirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulacak sistemler çerçevesinde orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar ile yeniden kullanılabilir parçaların kullanılmasına, hasarların giderilmesi ve tazminatın ödenmesi süreçlerine dâhil edilmesine imkân sağlanacak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulacak sistemle eşdeğer parçaların sürüş güvenliğine ve araç performansına olumsuz etkilerinin bulunmadığının tespiti yapılacak, üretim ve kullanım süreçlerinin takibi sağlanacak.

Bununla birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun yeniden kullanılabilir parçaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından motorlu araçlarda kullanılabileceği tespit edilecek.

Söz konusu parçaların motorlu araç hasarlarının giderilmesi ve tazminatın ödenmesi süreçlerine dâhil edilmesine ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yetki verilecek.

Öte yandan, söz konusu parçaların kullanımının motorlu araçların garantilerine olumsuz etkide bulunmaması açısından garantinin korunmasına ilişkin ilgili mevzuatlarda yer alan koruyucu hükümler saklı tutulacak.

SİGORTACILIK KANUNUNA MADDE EKLENİYOR

Bu kapsamda da Sigortacılık Kanununa; “Hasarın giderilmesine ve tazminatın ödenmesine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından usul ve esasları belirlenen sertifikasyon, takip ve denetim esaslarına uygun şekilde orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından usul ve esasları belirlenen yeniden kullanılabilir parçaların kullanımına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir” maddesi eklenecek.