Çarpıcı küresel ısınma anketi. Artık çok geç

Küresel ısınma geleceği tehdit etmeye devam ederken, insanların önemli bir kısmı bu konuda karamsar ve alınacak önlemler için çok geç olduğunu düşünüyor. Yapılan araştırmaya göre kadınlar, bu konuda erkeklere oranla daha endişeli. Dünyanın yarıdan fazlası da hükümetlerin aldığı önlemleri yetersiz buluyor. Türkiye, küresel ısınmayı durdurmak için artık geç kalındığı konusunda yüzde 57 ile İtalya’yla birlikte en kötümser 3. ülke.

Dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri küresel ısınma ve iklim değişikliği. BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile birlikte 36 ülkeden 29 bin 739 kişi ile yaptığı araştırma, 2022’de iklim değişikliği algısı ve dünya çapında sürdürülebilir kalkınmanın önemi ile ilgili görüşleri analiz ediyor. Küresel ısınma, insanlık için ciddi bir tehdit olarak görülüyor ve topluma göre hükümetler gerekli önlemleri almıyor.

Araştırmaya göre, dünya çapındaki vatandaşların temel endişelerinden biri kişisel veya ev ekonomisi (%30). Ardından ülkelerinin ekonomik durumu geliyor (%23). Bölgesel genel bakışta ise Orta Doğu, ülkelerinin ekonomik durumu hakkında daha fazla kişinin endişe duyduğu bölge. Avrupa bu göstergede en düşük yüzdeyi (%19) kaydederken, kişisel finans, insanların en çok endişelendiği konu (%31).

KÜRESEL ISINMA CİDDİ TEHDİT AMA!

Her ülkede insanların büyük çoğunluğu küresel ısınmanın insanlık için ciddi bir tehdit olduğu konusunda hem fikir olsa da, önceki yıllara göre pay biraz azaldı. (2021 %86 ve 2020 %85). 2022’de vatandaşların %83’ü küresel ısınmanın insanlık için ciddi bir tehdit olduğuna ya tamamen ya da kısmen katıldı. Kadınlar, erkeklere göre küresel ısınmanın insanlık için daha ciddi bir tehdit olduğuna inanıyor (%86’ya karşı %81). Küresel ısınmayı insanlık için ciddi bir tehdit olarak görmeyen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri (%24) ve Polonya (%21) başı çekiyor.

Bireylerin küresel ısınmayı durdurmak için hala bir şeyler yapılıp yapılamayacağı konusundaki algısı ya çok iyimser ya da çok kötümser. Araştırmaya katılanların yüzde 45’i için iklim değişikliği konusunda herhangi bir şey yapabilmek için artık çok geç olduğuna inanıyor. Bu, önceki yıllara göre biraz artan bir pay. 2020’de bu oran yüzde 40 iken, 2021 yılında yüzde 43. Bu da nüfusun bu konuda daha karamsar hale geldiği anlamına geliyor.

HALA BİR ŞEYLER YAPILABİLİR

Afrika ve Amerika, insanların iklim değişikliğini azaltmak için hala bir şeyler yapılabileceğine daha fazla inanan ülkeler. Sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 54 çok geç olmadığına inanıyor. Oysa Orta Doğu bölgesindeki vatandaşlar en kötümser (sadece yüzde 41’i çok geç olmadığına inanıyor). Kenyalılar en iyimser olarak öne çıkıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 87’si iklim değişikliğini azaltmak için çok geç olmadığını düşünürken, Filipinliler (%23), Hintliler (%28), İtalyanlar (%40) ve Türkiye (%41) en az iyimser olan ülkeler.

Araştırmaya katılanların yüzde 55’i hükümetlerin çevreyi korumak için gerekli önlemleri almadığını düşünüyor. 2021’de bu oran yüzde 51 idi. Asya-Pasifik bölgesinden yanıt verenlerin yüzde 62’sinin dünyanın geri kalanının aksine hükümetlerinin çevreyi korumak için gerekli önlemleri aldığını düşünmesi dikkat çekici. Kenya, Paraguay ve Hırvatistan, hükümetlerinin çevre konusunda pek bir şey yapmadığını düşünen ülkeler olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE KÖTÜMSER ÜLKELER ARASINDA

Türkiye’de gelecekle ilgili endişelerin yarıya yakınını (%44) ülke ekonomisi oluştururken, yüzde 18’i savaş ve yüzde 9’u politik durumlar. Küresel ısınmanın insanlık için ciddi bir tehdit olduğu değerlendirmesi 2021 yılına göre -9 değer düşüşüyle 84’e geriledi.

Türkiye, küresel ısınmayı durdurmak için artık geç kalındığı konusunda yüzde 57 ile İtalya’yla birlikte en kötümser 3. ülke. Türkiye’de hükümetlerin çevreyi korumak için gerekli önlemleri aldığı görüşü 2021 yılına göre +4 değerinde artışla yüzde 38’e çıksa da, çoğunluk (%60) gerekli önemlerin alınmadığı yönünde.