Esnek çalışma düzenlemesi geri çekiliyor

Esnek çalışmada geri adım atılıyor.  Meclis’te görüşmeleri süren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinde esnek çalışmayla ilgili maddeler geri çekiliyor.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, gündeme geldiğinden beri özellikle iki madde, 33. ve 37. Maddeler, üzerinde ciddi tartışmalar yaşanmış ve sendikaların tepkisi çekmişti.

Bu maddelerden biri 25 yaş altı ile 50 ve üzeri yaştakilere yönelik düzenleme. Tasarıdaki maddeye göre; işverenler isterlerse 25 yaşını doldurmamış kişiler ile 50 ve üzeri yaştakilerle belirli süreli iş sözleşmesi yapabilecek. 25 yaşını doldurmamış işçilerle yapılacak süreli iş sözleşmesinin süresi 25 yaşını doldurduğu tarihi geçmeyecek. Belirli süreli iş sözleşmesinin süresi ise 2 yılı geçmeyecek.

Tekliften çıkarılması istenen bir diğer madde ise 25 yaş altı çalışanların ayda 10 günden az çalıştırılması halinde günlük asgari ücretin yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi, yüzde 12.5’i oranında da genel sağlık sigortası primi ödenmesine yönelik.

İşte, tasarıdaki bu maddeler, hem prim ödenmesi açısından hak kaybına uğrayacağı hem de kıdem tazminatını olumsuz etkileyeceği için sendikaların ciddi tepkisini çekmişti.

Gelinen noktada bu maddelerin kanun teklifinden çıkartılacağı yönünde. Yani, düzenlemede esnek çalışmaya yönelik bu maddeler olmayacak.