Eylem planı açıklandı, can kaybı yüzde 50 azaltılacak

2021-2030 Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Eylem Belgesi Planı belirlendi. Hedef, 2030 yılına kadar trafik kazaları sonucu meydana gelen can kayıplarını yüzde 50 azaltmak, 2050 yılına kadar can kaybının olmadığı bir trafik sisteminin vatandaşlara sunulması.

Editör: Aytaç NALLAR

Cumhurbaşkanlığı Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Eylem Belgesi 2021-2030 ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı 2021-2023 Genelgesi yayımlandı. Genelgede, trafik kazalarının, küresel ölçekte insan hayatına olumsuz etki eden nedenlerin başında geldiğine değinildi. Dünya genelinde trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanma sayılarındaki artışın toplumsal ve ekonomik kayıpların ciddi boyutlara ulaşmasına neden olduğuna dikkat çekilen Genelgede, bu durumun ulusal ve uluslararası düzeyde trafik güvenliğine ilişkin sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde sistematik bir biçimde çalışmalarını zorunlu kıldığı belirtildi.

Her Yıl 1 Milyon 350 Bin Kişi Ölüyor

Genelgede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından halk sağlığı sorunu olarak tarif edilen trafik kazaları nedeniyle dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık olarak 78 milyon insanın yaralandığı ve çok yüksek miktarlarda sosyo-ekonomik kayıp meydana geldiği de vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

“Son dönemde ciddi oranda ilerleme kaydedilmiş olmasına karşın ülkemizde önemli toplumsal sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkan trafik kazaları neticesinde her yıl can kayıpları yaşanmakta ve önemli ölçüde maddi kayıp meydana gelmektedir. Trafik kazalarında hayatını kaybeden, yaralanan ya da sakat kişiler nedeniyle oluşan sağlık maliyetleri ve bu kişilerin hayatlarının geri kalan bölümünde bakıma muhtaç hale gelmeleri; başta yakın çevreleri olmak üzere beraberinde birçok kişiyi maddi ve manevi yönden derinlemesine etkilemekte, kaza sonrası bireylerin karşılaştıkları uzun ve masraflı tedavi süreçleri de yaşam koşulları bağlamında kaza mağdurlarının zor bir süreç yaşamalarına neden olmaktadır.”

Yeni Bir Sistem Geliştirilecek

Yeni dönemin yol haritası olarak kabul edilen Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi 2021-2030 ile birlikte insanın hata yapabileceği gerçeğinden hareketle insanları hata yapmayacak hale getirmenin yanı sıra trafikteki olası hataları telafi edecek bir sistem geliştirilmesi ve sistemi oluşturan tüm unsurların gerekli sorumlulukları yüklenerek sistemin tamamının güçlendirilmesi sağlanacak.

Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi’nde İzlenecek Yol Haritası Satır Başları ile şöyle:

  • 2030 yılına kadar trafik kazaları sonucu meydana gelen can kayıplarının yüzde 50 azaltılması, 2050 yılına kadar can kaybının olmadığı bir trafik sisteminin vatandaşlara sunulması öngörülüyor.
  • Eylem Planları Hazırlanacak.
  • Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Eşgüdüm Kurulu ve Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu kurulacak.
  • Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi’nin vatandaşların dikkatine sunularak görüşlerine başvurulabilmesi için internet adresi tasarlanarak, trafik güvenliği farkındalık çalışmalarının yürütülmesi sağlanacak.
  • İnternet adresinden Strateji Belgesi ile eylem planlarında gelinen aşama hakkında bilgilere yer verilecek.
  • 2024-2027 yıllarını kapsayacak olan Eylem Planının hazırlıkları 2023 yılı sonuna kadar, 2028-2030 yıllarını kapsayacak olan Eylem Planının hazırlıkları 2027 yılı sonuna kadar tamamlanacak.