Finansal okuryazarlığın önemi salgında anlaşıldı

Kovid-19 salgını sadece halk sağlığı krizi yaratmadı, ekonomiye de zarar verdi. Sadece iyi bir bilgi düzeyi, birçok ailenin şu anki gibi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmasını mümkün kılacak. Bunun için de finansal eğitim önemli. Peki, finansal okuryazarlık, hem bireyler hem de ülkeler için neden önemli? Mapfre’nin, “Günümüz koşullarında finansal eğitimi teşvik etme zorluğu” başlıklı raporu, bu konuda ilginç tespitler içeriyor.

Mapfre, “Günümüz koşullarında finansal eğitimi teşvik etme zorluğu” başlığı altında finansal okuryazarlık konusunu mercek altına aldı. Mapfre’ye göre, sadece iyi bir bilgi düzeyi, birçok ailenin şu anki gibi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmasını mümkün kılacak.

Mapfre’nin tespitlerine göre, dünya çapında milyonlarca ailenin durumu, kovid-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl önemli ölçüde değişti ve sadece halk sağlığı krizi yaratmadı, aynı zamanda ekonomiye de zarar verdi. Ayrıca, ülkelerin mali durumunun kritik aşamada olduğu, bu durumun birçok aileyi de etkilediği belirtildi.

Gelecek İçin Plan Yapmak Zorlaşıyor

Gelirlerin düştüğü ve kaynaklar daha sınırlı olma eğiliminde olduğunun vurgulandığı raporda, “Seçenekler azaldı, konut, emeklilik gibi varlık değerlerinde dramatik düşüşler oldu. Bu durum göz önüne alındığında, gelecek için plan yapmak çok zordur. Hatta günlük olarak geçinmeyi zor bulan çok sayıda aile bile var. Açıktır ki, bu durum en yoksulları etkiler, bunlar da daha iyi kararlar almak ve hem tasarrufları hem de harcamaları dengelemek için en az finansal bilgiye sahip olanlardır” denildi.

Mapfre’nin, “Günümüz koşullarında finansal eğitimi teşvik etme zorluğu” başlıklı raporunda şu tespitlere yer verildi:

Finansal eğitimi teşvik etmekten bahsettiğimizde, fikir en savunmasız kesimlerin ekonomik durumunu iyileştirmek için gerekli araçları benimsemesi ön plana çıkıyor. Özellikle ülkelerin GSYİH’larında bir düşüş eğilimi olacağı dikkate alındığında, fark daha da büyüyecek ve artan eşitsizlikle sonuçlanacak. Örneğin, OECD, Avrupa Birliği üyelerinin yüzde 9.1 ile yüzde 11,5 arasında düşüşler kaydedeceği tahmin ediliyor.

Finansal Okuryazarlığı Sağlamak Hükümet Eylem Planı Olmalı

Finansal okuryazarlığı sağlamak hükümetlerin ve ulus üstü örgütlerin bunun gerçekleşmesi için zemin hazırlaması gerekiyor. Aslında, Birleşmiş Milletler, ‘Kaliteli ve kapsayıcı bir eğitim sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek’ başlığı altında finansal okuryazarlığı sürdürülebilir kalkınma hedefi olarak belirlemiştir. Bu aşamada şunlara dikkat edilmelidir:

  • Hükümetler vatandaşlarını korumalı ve daha adil finansal ürünleri teşvik etmeyi taahhüt etmelidir.
  • Vatandaşların yeni ekonomik ortamda gelişebilmelerinin tek yolu bu olduğundan, dijital ve finansal eğitimi teşvik etmek için çalışmalıyız.
  • Elbette bu süreçte dijitalleşmeye güvenebilmeleri için korunmalarını sağlamaları gerekiyor.

Finans Kurumlarının Eğitimi Garanti Altına Almak İçin Aldığı Önlemler

Bu dönüşüme dahil olan ana sektör elbette finans sektörü olmalıdır, çünkü güvenilirliği ve yakınlığı aynı zamanda insanların ekonomik durumlarını iyileştirmenin ne kadar karmaşık olduğunu da belirleyecektir.

Aslında, finansal ürünler, sisteme güvenmeleri için tüketicileri korumaya odaklanmalıdır. Bu ancak yeterli şeffaflıkla mümkün olacaktır.

İspanya Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu (CNMV) tarafından oluşturulan ‘Finansal Eğitim ve Tasarruf ve Yatırım Kararları: Finansal Yeterlilik Anketi’nin (ECF) bir analizi’ çalışma belgesine göre, finansal ürünler edinirken finansal eğitim çok önemlidir.

Finansal Eğitim Neden Önemli?

Ailelerin yaşadıkları karmaşık zamanlarla yüzleşmek için daha iyi araçlara sahip olmaları için finansal eğitim esastır. Avrupa Komisyonu’na göre, finansal eğitim şunları sağlar:

  • Çocuklar paranın değerini ve nasıl bütçeleneceklerini ve hatta tasarruf edeceklerini anlayacaklar.
  • Kendi başlarına yaşamak için daha donanımlı olan gençlere bağımsızlık verir. OECD ülkelerinde her dört gençten birinin günlük harcamalar hakkında herhangi bir karar veremeyecek durumda olduğunu düşünmesinin bir nedeni var. Dahası, sadece yüzde 10’u yüksek finansal okuryazarlığa sahip olduğunu (ve bunu kanıtladığını) iddia ediyor.
  • Yetişkinlerin, mülk satın almaktan iş bulmaya veya değiştirmeye kadar hayatlarında önemli kararlar almalarına yardımcı olur.
    Vatandaşları şu anda yaşadığımız gibi öngörülemeyen olaylara hazırlar.
  • Dolandırıcılıkları ve fırsatları tespit etme yeteneği konusunda daha fazla güven sağlar. Şüpheli zamanlarda, her yıl medyada görünen binlerce dolandırıcılık vakasını göz önünde bulundurduğunuzda, küçük bir risk taşıyan hiçbir şeye güvenmeme eğilimi vardır. Ancak ilgili bilgilere ve bunları anlama ve özümseme yeteneğine sahipseniz durum tamamen değişir.