Fon büyüklüğü 142 milyar TL’ye ulaştı

2020 yılında 142 milyar TL büyüklüğe ulaşan yatırım fonları, yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sağladı. 2020’de yatırım fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi enflasyonun 7 puan üzerinde gerçekleşti. Böylelikle yatırımcıların yeni gözdesi yatırım fonları oldu.

2020’de yatırımcıların yeni gözdesi yatırım fonları oldu. 2020’de TEFAS’ta toplam işlem yapmış 84 kurumun 43’ü aracı kurum, 21’i banka, 16’sı portföy yönetim şirketi ve 4’ü katılım bankası olarak sıralandı. 2020’de TEFAS işlem hacmi bir önceki yıla göre 3 kat arttı.

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD), Ocak 2021 itibarı ile Ludens İleri Finansal Hizmetler’e hazırlattığı “Yatırım Fonları Performans Raporu”na göre pandeminin yarattığı endişe ve belirsizlik ortamına rağmen geçen senenin ülkemiz yatırım fonu sektörü tarafından iyi yönetildiği görüldü. Yılın ilk çeyreğindeki ani gelişmelerin yarattığı sarsıntılardan kaçınılamasa da sektörün hemen hemen tamamında yılın geri kalan döneminde hızlı toparlanmalar ve iyileşmeler yaşandı. Yatırım fonlarının gösterdikleri performans, TEFAS işlem hacmindeki rekor artışla karşılığını buldu.

Menkul Kıymet Yatırım Fonları İki Kattan Fazla Büyüdü

Raporda yatırım fonları; Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Serbest Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ana kategorilerine ayrılarak analiz edildi. 2019 sonu itibariyle menkul kıymet yatırım fonları iki kattan fazla büyüyerek yaklaşık 92 milyar TL olurken, 2020’de portföy büyüklüğü 95 milyar TL’ye ulaştı. Yaklaşık 4 yıllık bir geçmişi olan gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları ise 2020’nin sonunda 11 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Serbest fonların 2019 sonundaki 21,6 milyar TL’lik büyüklükleri, 2020 sonunda yaklaşık yüzde 65’lik bir büyüme kaydetti ve 35,6 milyar TL’ye ulaştı.

Tüm inceleme dönemlerinde menkul kıymet ve serbest yatırım fonlarının ağırlıklı ortalama net getirilerinin TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde olduğu görüldü. Analiz kapsamında 1 yıllık dönemdeki incelemelere dâhil olan gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları da benzer biçimde TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde net getiriler elde etti.

Hisse Senedi Yatırım Fonları Yatırımcısına Kazandırdı

Son 5 yıllık dönemde menkul kıymet yatırım fonlarının ve serbest fonların ağırlıklı ortalama net getirisi TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde gerçekleşti. Son 3 yıllık dönemde menkul kıymet yatırım fonlarının ve serbest fonların ağırlıklı ortalama net getirisi TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde oldu. Son 1 yılda menkul kıymet yatırım fonları, serbest fonlar, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının ağırlıklı ortalama net getirileri TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde gerçekleşti.

Hisse senedi yatırım fonları son 1 yılda yatırımcısına BIST-100 Fiyat Endeksi’nden yaklaşık 37 puan daha fazla kazandırdı. Geçmiş getirilere baktığımızda da, hisse fonlarının başarılı aktif yönetimle karşılaştırma ölçütleri olan BIST-100 Endeksi’nden daha yüksek getiriler elde ettiği görüldü. Hisse senedi yatırım fonları son 3 yılda BIST-100 Fiyat Endeksi’nin yaklaşık 109 puan ve son 5 yılda yaklaşık 166 puan üzerinde getiri sağladı.

Son 5 Yılda Yüzde 140 Getiri

Karşılaştırma ölçütünün getirisinin üzerinde getiri sağlayan fonların toplam fonlar içerisindeki payına (başarı oranı) bakıldığında, 2020’de yüzde 69’luk bir başarı oranı yakalandığı görüldü. Menkul kıymet yatırım fonlarında genel olarak bakıldığında, son 5 yılda ortalama yüzde 140 oranında birikimli ağırlıklı net getiri söz konusu oldu. 3 yıllık dönem için ortalama yüzde 79, son 1 yılda ise bu getiri yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti. Bu getirilerin hem enflasyon hem de mevduat faizinin üzerinde olduğu görüldü.

Mevduat faizlerinin düştüğü son yıllarda, bir kısım yatırımcının alternatif yatırım aracı arayışlarında tercih edilen serbest fonlar, son 5 yılda yüzde 215, son 3 yılda yüzde 120 ve son 1 yılda yüzde 32 getiri sağladı. 2016 sonunda kurulmaya başlanan gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları ise yatırımcısına son 1 yılda sırasıyla yüzde 106* ve yüzde 24 getiri kazandırdı.

Menkul kıymet fonları kategori bazında ayrıntılı incelendiğinde 5 yıllık ve 3 yıllık dönemlerde en yüksek getiri yabancı hisse senedi fonlarına ait olduğu görüldü.  Son 1 yıllık dönemde ise en yüksek getiriyi katılım hisse fonları kazandırdı. Onları altın fonları izledi. Son 1 yıllık inceleme döneminde para piyasası fonları hariç tüm menkul kıymet yatırım fonu kategorilerinin ağırlıklandırılmış ortalama net getirileri TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde gerçekleşti.