Hepsi de okumuş çocuklar

Açıklanan rakamlara göre salgına rağmen sigortacılıkta istihdam yüzde 4,41 artarak, 19 bin 554 kişiyi geçti. Geçen yıllarda olduğu gibi 2020’de de toplam istihdamın yüzde 55’e yakını kadın çalışanlardan oluştu. Çalışanların yüzde 90’ını da üniversite veya lisansüstü derecesine sahip personelden oluştu. Bu da sektörün beşeri sermayesinin yüksek olduğunu gösteriyor.

2020’de, koronavirüs salgını nedeniyle hemen hemen tüm sektörlerde istihdam azalırken, istihdamın azalmaması için kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği gibi destekler verilirken, sigortacılar, salgına rağmen geçen sene istihdamı artırdı.

2020’de Salgına Rağmen İstihdam Artışı

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), açıkladığı verilere göre, 2020 yılında, 14 bin 623’ü şirketlerde çalışan, 5.794’ü de doğrudan satış personeli olmak üzere toplam çalışan sayısı 20 bin 417 kişiye çıktı. 2019 yılı ile mukayese edildiğinde istihdamda yüzde 4,41’lik artış yaşandı. 2019’da sektörde toplam istihdam 19 bin 554 kişi olmuştu.

2020’de, istihdamda en yüksek artış şirketlerde çalışan doğrudan satış personelinde yaşandı. Bir önceki seneye göre doğrudan satış personelindeki yüzde 8,78 artış yaşanırken; şirketlerdeki çalışan sayısında ise yüzde 2,77’lik artış yaşandı.

Beş Yılda Yüzde 4 İstihdam Artışı

Sektörde son 5 yıldaki istihdama bakıldığında ise yüzde 4’e yakın bir artış yaşandığı görülüyor. 2016 yılında toplam istihdam 19 bin 652 kişi iken 2020 yılında 20 bin 417 kişiye çıktı. Ancak son 5 yılda dikkat çeken gelişme sektörde satış personeli sayısının her geçen yıl azalıyor olması. 2016 yılında sektörde 6 binin üzerinde doğrudan satış personeli çalışırken, 2020’de bu sayı yüzde 5’lerde azalarak 5 bin 794’e geriledi. Buna karşın şirketlerde çalışan sayısı son 5 yılda yüzde 9’a yakın artarak, 14 bin 623 kişiye çıktı.

Son 5 Yılda Sigortada İstihdam
Yıl
Şirketlerde Çalışan Sayısı
Doğrudan Satış Personeli
Toplam
2016 13.555 6.097 19.652
2017 14.074 5.849 19.923
2018 14.070 5.891 19.961
2019 14.228 5326 19.554
2020 14.623 5794 20.417