Her 10 kişiden 6’sının deprem sigortası bulunuyor

NG Araştırma ‘Deprem geliyorum demez’ başlıklı kamuoyu araştırması yaptı. Araştırmada katılımcılara zorunlu deprem sigortası da soruldu. Her 10 kişiden 6’sının deprem sigortası bulunuyor, 4’ü ise uzun süredir deprem sigortası yaptırmadıklarını söylüyor. Zorunlu deprem sigortasında deprem sonrası devlet desteğinden faydalanmak için yaptıranların oranı yüzde 38 olurken, elektrik/su/doğalgaz hizmetlerini açtırmak için zorunlu tutulması sebebiyle yaptıran katılımcıların oranı yüzde 26.

Her 10 kişiden 6’sının deprem sigortası bulunuyor, 4’ü ise uzun süredir deprem sigortası yaptırmadıklarını söylüyor. Zorunlu deprem sigortasında deprem sonrası devlet desteğinden faydalanmak için yaptıranların oranı yüzde 38 olurken, elektrik/su/doğalgaz hizmetlerini açtırmak için zorunlu tutulması sebebiyle yaptıran katılımcıların oranı yüzde 26 oldu.

NG Araştırma ‘Deprem geliyorum demez’ başlıklı kamuoyu araştırması yaptı. Araştırma, 7-22 Aralık 2022 tarihleri arasında 15 yaş üzeri, 1475 kişinin katılımı ile online olarak yapıldı. Araştırmada, insanların depreme ne kadar hazırlık olup olmadıkları soruldu. Araştırmada katılımcılara zorunlu deprem sigortası da soruldu. İşte, kamuoyu araştırmasında katılımcılara sorulan sorular ve cevapları.

Deprem anında yapılması gerekenleri biliyor musun?

Yüzde 19 oranında kişi deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitime katıldığını belirtirken, yüzde 27’si bu konuyu kendisinin araştırdığını söyledi. yüzde 49’u medyada bu konu hakkında bilgi veren uzmanları dinlerken, yüzde 5’lik oran deprem ile ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Evin depreme dayanıklı mı?

Katılımcılara yaşadıkları evin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu sorduk. Yüzde 47’si evinin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu düşünürken, yüzde 9’u evinin depreme dayanıklı olmadığını düşünüyor. Yüzde 19’u evinin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu fakat dayanıklı olduğunu düşünmediğini belirtti. Kalan kişiler ise bu konu hakkında bir bilgiye sahip olmadığını söylüyor. ”Bilmiyorum” cevabını verenlerin oranı ise yüzde 25.

Evinin yakınında deprem sonrası toplanma alanı var mı?

Katılımcıların çoğunluğu evinin yakınında deprem toplanma alanı olduğunu belirtti. Her 4 kişiden 1’inin ise deprem toplanma alanı olmadığını belirtmesi dikkat çekici bir sonuç olarak ön plana çıkıyor.

Deprem sigortası var mı?

Her 10 kişiden 6’sı deprem sigortalarının olduğunu belirtirken, 4’ü ise uzun süredir deprem sigortası yaptırmadıklarını belirtti. Deprem sigortam var diyen kişilerin ne zamandır sigortası olduğu sorulduğunda, 5 yıl ve daha fazla cevabını verenlerin oranı yüzde 59 çıktı. Cevapların dağılımına baktığımızda deprem sigortasına önem verenlerin düzenli olarak yaptırmaya devam ettiği ön plana çıkıyor.

Deprem sigortasını hangi amaç ile yaptırdın?

Deprem sonrası devlet desteğinden faydalanmak için yaptıranların oranı yüzde 38 olurken, elektrik/su/doğalgaz hizmetlerini açtırmak için zorunlu tutulması sebebiyle yaptıran katılımcılarımızın oranı yüzde 26 oldu. Tapu işlemlerini yapabilmek için zorunlu olması sebebiyle sigortayı yaptıranların oranı yüzde 20 olurken, yüzde 16’sı ev kredisi alabilmek için zorunlu olması sebebiyle yaptırdığını ifade etti.

Evlerinize dayanıklılık testi yapıldı mı?

Katılımcıların yüzde 23’ü testin yapıldığını ve binalarının dayanıklı çıktığını belirtirken, yüzde 2’si yapıldığını ve binalarının dayanıklı olmadığını söyledi. Yüzde 37’lik bir oran binaları için böyle bir testin yapılmadığını ifade ederken, %38’lik oran bu konu hakkında bilgi sahibi değil.

Deprem çantamız hazır mı?

Araştırmaya katılan insanların yüzde 22’si evlerinde deprem çantası olduğunu belirtirken yüzde 45’i olmadığını söyledi. Kalan kişiler ise evlerinde deprem çantası bulunmadığını fakat hazırlamayı düşündüklerini ifade etti.

Deprem çantasının olmazsa olmazları!

Deprem çantasında neler olması gerektiği sorulduğunda en yüksek oranı yüzde 87 ile el feneri alırken beraberinde yüzde 85 ile ilk yardım seti, yüzde 83 ile düdük geliyor. Yüzde 76 oranında kişi kolay bozulmayacak yiyecekleri mutlaka bulundurmayı düşünürken, yüzde 75 bol miktarda şişe su bulundurmayı elzem görüyor. Bunlar dışında düzenli kullanılan ilaçlar, battaniye, yedek pil vb. gibi malzemeler deprem çantasında mutlaka bulunması gerektiği düşünülen eşyalar arasında.

Deprem sonrası açık hava alanları 1. tercih!

Katılımcılara deprem anında kendilerini güvende hissettikleri yerler sorulduğunda yüzde 87 ile insanlar kendilerini en fazla park gibi açık hava alanlarında güvende hissettiklerini söyledi. Yüzde 12 oranında kişi evini güvenli buluyor. Uçak, araba, kamu binaları ve diğer yerleri güvenli bulanların oranı gittikçe azalıyor!

Depreme hazırlık için neler yapıyoruz?

Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili ailemi bilgilendirdim diyenlerin oranı yüzde 45, deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili araştırma yaptım/eğitim aldım diyenlerin oranı yüzde 41, deprem anında düşme olasılığı olan eşyaları önceden sabitledim diyenlerin oranı yüzde 38, deprem sigortası yaptırdım/yapılmasını sağladım diyenlerin oranı yüzde 31, ev, iş vb. acil çıkışların kullanıma açık olduğunu kontrol ettim diyenlerin oranı yüzde 22, deprem çantamı hazırladım diyenlerin oranı yüzde 21, binamda dayanıklılık testi yaptırdım/yapılmasını sağladım diyenlerin oranı yüzde 12, herhangi bir hazırlık yapmadım diyenlerin oranı yüzde 22.

Deprem ve kader arasında bağlantı var mı?

Yüzde 55 oranında kişi deprem yaşama olasılığını kader olarak görüyor. Yüzde 45’lik kesim ise depremi kader ile bağdaştırmadığını belirtti.

Deprem anında ilk tepkimiz ne?

İnsanlara deprem anında yapacakları ilk hareketin ne olduğu sorulduğunda katılımcıların yarısı devrilmesi zor bir eşyanın yanında hayat üçgeni oluşturacağını belirtti. Yüzde 18’i cenin pozisyonunda depremin geçmesini bekleyeceğini söylerken, yüzde 10’luk kesim bulunduğu yerdeki diğer insanların yanına koşacağını ifade etti.

Deprem sonrası haberleşme

Katılımcılara deprem sonrasında yakınları ile haberleşmek için kullanacakları yöntemi sorulduğunda yarısı telefon ile görüşme sağlayacağını ifade etti. Yüzde 26’sı mesaj ile haberleşme sağlayacağını, yüzde 14’ü ise ‘Akut güvendeyim’ uygulaması üzerinden iletişim sağlayacağını belirtti.

Deprem sonrası yapılan çalışmalardan en etkilisi hangisi?

Katılımcılara deprem sonrası yapılan çalışmalardan en etkilisinin hangisi olduğunu soruldu. Yüzde 41’i AFAD çalışmaları cevabını verirken, yüzde 34’ü AKUT çalışmaları cevabını verdi. K-9 köpekleri ve halk dayanışması cevaplarının oranları yüzde 8 olurken, yüzde 2’lik kesim ise belediye ekiplerinin çalışmalarını etkili bulduğunu belirtti.

Büyük depreme hazır mıyız?

Uzmanlar tarafından uzun süredir, Marmara Bölgesi çevresinde büyük deprem uyarısı yapılıyor. Katılımcıların yüzde 59’u önlem alınmadığını düşünüyor. Yüzde 36’sı kısmen alındığını düşünürken, önlem alındığını düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 5.